Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirlerin durumu, çağırmaktan, seslenmekten başka bir şey duymayan haykıran kimsenin durumu gibidir. Onlar; sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu nedenle, akıllarını da kullanmazlar.

وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَٓاءً وَنِدَٓاءًۜ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
Ve meselullezine keferu ke meselillezi yen'ıku bi ma la yesmeu illa duaen ve nidaa, summun bukmun umyun fe hum la ya'kılun.
#kelimeanlamkök
1ve meseludurumuمثل
2ellezinekimselerin
3keferuinkar edenكفر
4kemeselihaline benzerمثل
5llezikimsenin
6yen'ikuhaykıranنعق
7bimaşeylere(hayvanlara)
8la
9yesmeubir şey işitmeyenسمع
10illabaşka
11duaa'ençağırmadanدعو
12ve nida'enve bağırtıdanندو
13summunsağırdırlarصمم
14bukmundilsizdirlerبكم
15umyunkördürlerعمي
16fehumonun için onlar
17la
18yea'kilunedüşünmezlerعقل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın indirdiğine tabi olma çağrısına aldırış etmeyen kafirlerin durumu, sadece çobanın bağırıpçağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebepten dolayı da düşünmezler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanların durumu, (çobanın) bağırıp çağırmasından başka bir şey duymayanın durumuna benzer. Onlar (gerçeğe karşı) sağırdır, dilsizdir, kördür; onlar akıl da etmezler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcıların durumu, sözleri ancak bağırma ve çağırma biçiminde algılayarak anlamadan tekrarlayan kişi gibidir. Sağır, dilsiz ve kördürler; düşünmezler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirlerin durumu, çağırmaktan, seslenmekten başka bir şey duymayan haykıran kimsenin durumu gibidir. Onlar; sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu nedenle, akıllarını da kullanmazlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendilerini ayetlere kapatanların durumu, çağırma ve bağırma dışında bir anlama veremediği sese karşı öten karganın durumu gibidir. Sağır, dilsiz ve kör kesilirler. Onlar akıllarını kullanmazlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenlerin durumu, kendi bağırtısı yüzünden, bağırtı ve çağırtıdan başka bir şey duymayan kişinin durumunun tıpkısıdır. Onlar, sağırdır, dilsizdir, kördür; artık akıl etmezler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte inkarda direnen bu kimselerin durumu, şu (sürüye) benzer: Bir sürü (düşünün ki), çobanın canhıraş haykırışını yalnızca çığlık-bağlık olarak algılıyor. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; çünkü onlar akıllarını kullanmazlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O küfre sapanların durumu, bağırıp çağırma dışında bir şeyi işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletemez onlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnkar edenlerin örneği bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip (duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli) haykıran (bir hayvan)ın örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akıl erdiremezler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O kafirlerin durumu, sadece bir çağırma ve bağırmadan başkasını duymaz bir kulakla haykıranın durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akıl da etmezler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Böylece, hakikati inkara şartlanmış olanların durumu, çobanın haykırışını işiten ama onu yalnız bir ses ve çağrı şeklinde algılayan sürünün durumuna benzer. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; zira akıllarını kullanmazlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  o kafirlerin meseli sade bir çağırma veya bağırmadan başkasını duymaz bir kulakla haykıranın haline benzer, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akıl da etmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O inkar edenler(i Hakk'a çağıran)ın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen (işittiği sesin manasını anlamayan hayvanlar)a haykıran kimsenin durumu gibidir. (Onlar), sağır, dilsiz ve kördürler, onun için düşünmezler.

 • Gültekin Onan

  Kafirlerin örneği, bağırıp çağırmadan başka birşey işitmeyip (...) haykıran (bir hayvan)ın örneği gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akledemezler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O küfredenlerin haali bağırıb çağırışdan başka bir şey duymayan (anlamayan hayvanlara durmayıb) haykıran (bir çoban) ın haaline (ne kadar da) benziyor. (Onlar bir sürü) sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Onun için düşünmezler.

 • İbni Kesir

  Küfredenlerin misali; bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayana haykıranınki gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akledemezler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'a nankörlük edenlerin hali, çobanların çağırdığı fakat, onun bağırıp çağırışından başka bir şey işitmeyen hayvanların durumu gibidir. Onlar, öyle sağır, dilsiz ve körlerdir ki akıllarını kullanmazlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İnkarcıları hakka çağıranın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şeyden anlamayan hayvanlara haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kafirlerin hali, kendilerine yönelen, çağıranların sesini duyup da ne dediğini anlamayanların haline benzer. Çünkü onlar (anlayışları itibarıyla) sağırdırlar, dilsizdirler (Hakk'ı dillendiremezler), kördürler (apaçık hakikati değerlendiremezler). Akıllarını kullanmazlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcıların durumu, sözleri ancak bağırma ve çağırma biçiminde algılayarak (anlamadan) tekrarlayan kişi gibidir. Sağır, dilsiz ve kördürler; düşünmezler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörlerin durumu, bağırılıp çağırılmayı duyan, ancak bunu yalnız bir ses şeklinde algılayan sürünün durumuna benzer. Onlar; sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu nedenle, akıllarını da kullanmazlar.

 • Progressive Muslims

  And the example of those who disbelieve is like one who repeats what he has heard of calls and shouts; deaf, dumb, and blind, they do not understand.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the likeness of those who ignore warning is as the likeness of one who yells to what hears not save a call and a shout: deaf, dumb, blind, so they do not reason.

 • Aisha Bewley

  The likeness of those who are kafir is that of someone who yells out to something which cannot hear – it is nothing but a cry and a call. Deaf – dumb – blind. They do not use their intellect.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The example of such disbelievers is that of parrots who repeat what they hear of sounds and calls, without understanding. Deaf, dumb, and blind; they cannot understand.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the example of those who disbelieve is like one who repeats what he has heard of calls and cries; deaf, dumb, and blind, they do not comprehend.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The example of those who are unappreciative is like the one who repeats what he has heard of calls and shouts; deaf, dumb, and blind; they do not reason.