Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer boşamaya kesin karar verirlerse; kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّـلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ
Ve in azemut talaka fe innallahe semiun alim.
#kelimeanlamkök
1ve ineğer
2azemukesin karar verirlerseعزم
3t-talakaboşamayaطلق
4feinneşüphesiz
5llaheAllah
6semiunişitendirسمع
7alimunbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer boşamaya karar verirlerse, şüphesiz Allah işitendir; bilendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bu süre sonunda hanımlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Şüphesiz ki Allah duyandır, bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Boşamaya kararlıysalar, ALLAH İşiten ve Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer boşamaya kesin karar verirlerse; kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onları boşamaya karar vermişlerse, Allah dinler ve bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Boşanmaya karar vermişlerse, kuşkusuz, Allah, Duyandır; Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama eğer ayrılmaya karar verirlerse, bilsinler ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer boşamaya kesin karar vermişlerse, şüphesiz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Yok) Eğer boşamada kararlı davranırsa (boşanırlar). Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ancak, eğer boşanmaya karar verirlerse, şüphesiz Allah, söylediklerini işitir, kurduklarını bilir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama eğer ayrılmaya kararlı iseler, unutmayın ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer (yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yok eğer talaka azmetmişlerse şüphesiz Allah söylediklerini işidir, kurduklarını bilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer boşamağa kesin karar verirlerse, şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

 • Gültekin Onan

  (Yok) Eğer boşanmada kararlı davranırlarsa (boşanırlar). Kuşkusuz Tanrı işitendir, bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer (o suretle yemin edenler ric'at etmeyib de kadınlarını) boşamıya karar verirlerse (ayrılırlar). Şübhesiz Allah (onların sözlerini) hakkıyle işidici, (niyyetlerini) gerçekden bilicidir.

 • İbni Kesir

  Şayet boşanmaya karar verirlerse, muhakkak Allah Semi'dir, Alim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer boşanmaya karar verirlerse şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yok eğer boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer boşamaya karar verirlerse, şüphesiz Allah Semi'dir, Aliym'dir (niyetlerini bilir).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Boşamaya kararlıysalar, ALLAH İşiten ve Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer boşamaya kesin karar verirlerse; kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  And if they insist on the divorce, then God is Hearer, Knowledgeable.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if they decide on divorce, then God is hearing and knowing.

 • Aisha Bewley

  If they are determined to divorce, Allah is All-Hearing, All-Knowing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If they go through with the divorce, then GOD is Hearer, Knower.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if they insist on the divorce, then God is Hearer, Knowledgeable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If they insist on the divorce, then God is Hearer, Knowledgeable.