Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Bana, sizin ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyolundu. Artık O'na teslim olacak mısınız?"

قُلْ اِنَّمَا يُوحٰٓى اِلَيَّ اَنَّـمَٓا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
Kul innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid, fe hel entum muslimun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2innemaşüphesiz
3yuhavahyolunurوحي
4ileyyebana
5ennemaancak
6ilahukumTanrınızاله
7ilahunTanrıdırاله
8vahidunbir tekوحد
9fehel-mısınız?
10entumsiz
11muslimuneO'na teslim olacak-سلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Bana, Tanrınız ancak bir tek tanrıdır" diye vahyolunuyor. O'na teslim olacak mısınız?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Bana ‘ilahınızın tek bir ilah olduğu' vahyolunuyor. O'na boyun eğecek misiniz?"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahiy ediliyor. Artık teslim olacak mısınız?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Bana, sizin ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyolundu. Artık O'na teslim olacak mısınız?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Artık O'na teslim olursunuz değil mi?"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Tanrınız, Tek ve Eşsiz Tanrıdır; bana böyle bildirildi. Artık, teslim oluyor musunuz?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Bana vahyolunan her şeyin (özü) yalnız ve yalnızca "ilahınızın bir tek ilah olduğu" som gerçeğidir: şu halde artık siz O'na teslim olacak mısınız?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Bana şu vahyediliyor: "Tanrınız ancak bir tek tanrıdır. Peki, siz, müslümanlar/Allah'a teslim olanlar mısınız?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Gerçekten bana: -Sizin ilahınız yalnızca bir tek ilahtır" diye vahyolunuyor; artık siz müslüman olacak mısınız?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Bana ancak ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. şimdi siz müslüman oluyor musunuz?"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Bana yalnızca, tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyedildi; o halde artık O'na boyun eğecek misiniz?"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Bana ancak, ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık müslüman oluyor musunuz?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: bana sade vahyolunuyor ki: ilahınız ancak bir ilahdır, şimdi siz müsliman oluyor musunuz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Bana, Tanrınız, ancak bir tek Tanrıdır; diye vahyolunur. O'na teslim ol(up putperestliği bırak)cak mısınız?

 • Gültekin Onan

  De ki: "Gerçekten bana: "Sizin tanrınız yalnızca bir tek tanrıdır diye vahyolunuyor; artık siz müslüman olacak mısınız?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Bana sade Tanrınızın ancak bir Tanrı olduğu vahy olunuyor. Artık siz (bu vech ile) müslüman oluyor musunuz"?

 • İbni Kesir

  De ki: Gerçekten bana, sizin tanrınızın yalnızca bir tek tanrı olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman olacak mısınız?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Ancak bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Siz de ona teslim oldunuz mu?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor "Sizin ilahınız tek İlahtır. Hala mı O'na teslim olmayacaksınız?"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Bana sadece şu vahyolunuyor: Sizin tanrı diye düşündüğünüz sadece Uluhiyet sahibi TEK'tir! Siz müslimler misiniz (teslimiyetinizin farkında mısınız) peki?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'Sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor. Artık teslim olacak mısınız?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Bana, sizin ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyolundu. Artık O'na teslim olacak mısınız?"

 • Progressive Muslims

  Say: "It is inspired to me that your god is but One god, so will you surrender to Him"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “It is revealed to me that your God is One God. Will you then be submitting?”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘It is revealed to me that your god is One God. So are you Muslims?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Proclaim, "I have been given divine inspiration that your god is one god. Will you then submit?"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say:"It is inspired to me that your god is but One god, so will you submit to Him?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "It is inspired to me that your god is but One god, so will you peacefully surrender to Him?"