Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Kuşku yok ki o, gerçekten zalimlerdendir." dediler.

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَٓا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ
Kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimin.
#kelimeanlamkök
1kaludedilerقول
2menkim?
3fealeyaptıفعل
4hazabunu
5bialihetinatanrılarımızaاله
6innehumuhakkak o
7leminebiridir
8z-zaliminezalimlerdenظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Putperestler, "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir" dediler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Kavmi) "Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Şüphesiz ki o (bunu yapan kişi) zalimlerden biridir." demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Her kim Tanrılarımıza bunu yaptıysa gerçek bir zalimdir!" dediler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Kuşku yok ki o, gerçekten zalimlerdendir." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Bunu ilahlarımıza kim yaptı?" dediler; "O gerçekten yanlış yapanın (zalimin) tekidir."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Tanrılarımıza, bunu kim yaptı? O, kesinlikle haksızlık yapanlardan birisi!" dediler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Olan bitene vakıf olunca, birbirlerine) dediler ki: "Kim yaptı bunu ilahlarımıza? Her kimse, onun haddini bilmez biri olduğu apaçık ortada.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dediler: "Tanrılarımıza bunu yapan kesinlikle zalimlerdendir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir" dediler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  "Bunu bizim tanrılarımıza kim yapmış? Muhakkak o zalimlerden biridir," dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Dönüp de olanları görünce:) "Kim yaptı bunu tanrılarımıza?" diye sordular, "Her kimse, o'nun çok zalim biri olduğundan kuşku yok!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, "Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bunu bizim ilahlarımıza kim yapmış? Her halde o zalimlerden biri dediler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Döndükleri zaman): "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir." dediler.

 • Gültekin Onan

  "Bizim tanrılarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir" dediler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Dediler: "Bunu bizim Tanrılarımıza kim yapdı? Her halde o, zaalimlerden biri (olacak)".

 • İbni Kesir

  Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir, dediler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -İlahlarımıza bunu kim yaptı? Elbette o zalim biridir, dediler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Dönüp de olanları görünce dediler ki: "Kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Bunu tanrılarımıza kim yaptı ise, muhakkak ki o zalimlerdendir. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Her kim Tanrılarımıza bunu yaptıysa gerçek bir zalimdir!,' dediler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Kuşku yok ki o, gerçekten zalimlerdendir." dediler.

 • Progressive Muslims

  They said: "Who has done this to our gods He is surely one of the wicked. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They said: “Who has done this to our gods, he is surely of the wrongdoers!”

 • Aisha Bewley

  They said, ‘Who has done this to our gods? He is definitely one of the wrongdoers!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "Whoever did this to our gods is really a transgressor."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They said: "Who has done this to our gods? He is surely one of the wicked."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "Who has done this to our gods? He is surely one of the wicked."