Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz.

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ
İyyake na'budu ve iyyake nestain.
#kelimeanlamkök
1iyyakeancak sana
2na'budukulluk ederizعبد
3ve iyyakeancak senden
4nesteiynuyardım isterizعون
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Rabbimiz)! Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak sana hizmet eder, ancak senden yardım dileriz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Allahım) Kulluğu yalnız Sana yapar, yardımı yalnız Senden isteriz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Yalnızca Sana hizmet ederiz ve yalnızca Senden yardım dileriz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!

 • Gültekin Onan

  Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yalınız sana ibadet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.

 • İbni Kesir

  Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esma ül Hüsna anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz.

 • Progressive Muslims

  You alone we serve, and You alone we seek for help.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Thee alone do we serve, and from Thee alone do we seek help.

 • Aisha Bewley

  You alone we worship. You alone we ask for help.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You alone we worship; You alone we ask for help.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  You alone we serve, and You alone we seek for help.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You alone we serve; you alone we ask for help.