Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bak! Onların bir kısmını bir kısmından daha fazla imkan sahibi kıldık. Elbette ahiret, dereceler ve imkan bakımından da daha büyüktür.

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍۜ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْض۪يلاً
Unzur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd, ve lel ahıretu ekberu derecatin ve ekberu tafdila.
#kelimeanlamkök
1unzurbakنظر
2keyfenasılكيف
3feddelnaüstün yaptıkفضل
4bea'dehumonların kiminiبعض
5alaüzerine
6bea'dinkimiبعض
7velelahiratuelbette ahiretاخر
8ekberudaha büyüktürكبر
9deracatindereceler bakımındanدرج
10ve ekberuve daha büyüktürكبر
11tefdilenüstünlük bakımındanفضل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışız! Elbette ki ahiret, derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bak ki biz insanların kimini kiminden nasıl farklı yaratmışız! Elbette ahiret derece ve üstünlük farkları bakımından çok daha büyüktür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanları birbirinden nasıl üstün kıldığımıza dikkat et. Ahiretin dereceleri ve üstünlükleri daha büyüktür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bak! Onların bir kısmını bir kısmından daha fazla imkan sahibi kıldık. Elbette ahiret, dereceler ve imkan bakımından da daha büyüktür.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlardan birini diğerine nasıl üstün kıldığımıza bak. Şurası kesin ki Ahiretteki dereceler daha büyük, üstünlükler daha belirgin olacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onların bir bölümünü, diğerlerine nasıl üstün yaptığımıza bak? Kuşkusuz, konumlar yönünden, sonsuz yaşam daha büyüktür. Üstünlük yönünden de daha büyüktür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Bu dünyada) onların bir kısmını, diğerlerine nasıl üstün kıldığımıza bir bak, ama ahiretin payı hem nicelik olarak çok daha büyük, hem de (nitelik olarak) çok daha üstün ve değerlidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bak nasıl, kimini kimine üstün kıldık! Ama ahiret, dereceler bakımından elbette daha büyük, lütuflandırma bakımından daha yücedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlardan kimini kimine nasıl üstün tuttuğumuzu gör. Muhakkak ahiret dereceler bakımından daha büyüktür, üstünlük bakımından da daha büyüktür.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bak! Bir kısmını diğerine nasıl üstün kılmışız; elbette ahiret hem dereceler bakımından, hem de üstünlük bakımından daha büyüktür.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onların bazılarına (yeryüzünde) diğerlerine göre nasıl cömert davrandığımıza bir bak: fakat (unutma ki,) ahiret, paye olarak daha yüksek, erdem ve (manevi) zenginlik bakımından daha yücedir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bak nasıl, onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür, üstünlükler daha büyüktür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bak bir kısmını diğerine nasıl tafdıl etmişiz ve elbette Ahıret derecatca da daha büyük, tafdılce de daha büyüktür

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bak, (rızık bakımından) nasıl onların kimini kiminden üstün yaptık. Elbette ahiret, dereceler bakımından da daha büyük, üstünlük bakımından da daha büyüktür.

 • Gültekin Onan

  Onlardan kimini kimine nasıl üstün tuttuğumuzu gör. Muhakkak ahiret dereceler bakımından daha büyüktür, üstünlük bakımından da daha büyüktür.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Baksan a, biz onların kimini kiminden nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret, dereceler (farkları) i'tibariyle de daha büyükdür, üstün kılmak bakımından da daha büyükdür.

 • İbni Kesir

  Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Elbetteki ahiret; dereceler bakımından da büyüktür, üstünlük bakımından da.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onları birbirlerinden nasıl üstün kıldığımıza bir bak! Ahiretin üstünlük ve fazileti ise daha büyüktür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bak nasıl dünyada onların kimini kimine üstün kıldık!Elbette ahirette erişilecek daha büyük mertebeler, kazanılacak daha yüksek faziletler vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bak, nasıl onların kimini kimine üstün kıldık! Elbette sonsuz gelecek boyutu, yaşam mertebeleri itibarıyla da en büyüktür, kişisel hissedişler itibarıyla da en büyüktür.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanları birbirinden nasıl üstün kıldığımıza dikkat et. Ahiretin dereceleri ve üstünlükleri daha büyüktür

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bak! Onların bir kısmını bir kısmından daha fazla imkan sahibi kıldık. Elbette ahiret, dereceler ve imkan bakımından da daha büyüktür.

 • Progressive Muslims

  See how We have preferred some of them over the others; and in the Hereafter are greater levels, and greater preference.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  See thou how We have preferred some of them over others; but the Hereafter is greater in degrees and greater in preferment.

 • Aisha Bewley

  Look how We favour some of them over others. But the Next World has higher ranks and greater favours.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Note how we preferred some people above others (in this life). The differences in the Hereafter are far greater and far more significant.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  See how We have preferred some of them over the others; and in the Hereafter are greater levels, and greater preference.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  See how We have preferred some of them over the others; and in the Hereafter are greater levels, and greater preference.