Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onun sultanlığı, ancak kendisini veli edinen ve Allah'a ortak koşan kimseler için söz konusudur.

اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِه۪ مُشْرِكُونَ۟
İnnema sultanuhu alellezine yetevellevnehu vellezine hum bihi müşrikun.
#kelimeanlamkök
1innemasadece
2sultanuhuonun gücüسلط
3alaüzerinde
4ellezinekimselere
5yetevellevnehuonu dost tutan(lar)ولي
6vellezineve kimselere
7humonlar
8bihionu
9muşrikuneortak koşan(lar)شرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şeytanın hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onun hakimiyeti kendisini dost edinenler ve O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onun gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Efendi'lerine ortak koşanlaradır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onun sultanlığı, ancak kendisini veli edinen ve Allah'a ortak koşan kimseler için söz konusudur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onun üstünlüğü (gücü,yetkisi), sadece onu dost(veli) edinenler ile Allah'a ortak(şirk) koşanlar üzerinde olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onun gücü, ancak onu dost edinenlerin ve onunla O'na ortaklar koşanların üzerindedir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ne var ki o, yalnızca kendisini kılavuz edinip ısrarla izleyenlerin ve kendisine ilahlık yakıştıranların üzerinde etkin bir güç sergileyebilir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onun sultası, sadece onu dost edinenlerle Allah'a ortak koşanlar üstündedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onun yalnızca kendisini izlemeye istekli olanlar üzerinde ve bir de ona tanrısal nitelikler yakıştıranlar üzerinde etkisi vardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şeytanın hakimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onun sultası ancak onu veliy ittihaz edenlere ve Allaha şirk koşanlaradır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onun gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve Allah'a ortak koşanlaradır (o, sadece onları etkileyebilir).

 • Gültekin Onan

  Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlere, onunla O'na (Tanrı'ya) ortak koşanlar üzerindedir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onun zoru ancak onu yar edinmekde olanlara ve onu kendisine (Allaha) eş koşanlara karşıdır.

 • İbni Kesir

  Onun nüfuzu; sadece onu dost edinenler ve Allah'a şirk koşanlar üzerindedir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onun nüfuzu, sadece kendisini veli edinenler ve (Allah'a) şirk koşanlar üzerindedir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onun nüfuzu, ancak onu dost edinenler ve onu Allah'a, ortak sayanlar üzerindedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onun sultası, sadece, kendisini veli edinenler (ilham ettiği fikirlere uyanlar) ve Rablerine ortak koşanlaradır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onun gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Rab'lerine ortak koşanlaradır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onun sultanlığı, ancak kendisini veli edinen ve Allah'a ortak koşan kimseler için söz konusudur.

 • Progressive Muslims

  His authority is over those who follow him, and set him up as a partner.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  His authority is but over those who take him for ally and those who ascribe a partnership to him.)

 • Aisha Bewley

  He only has authority over those who take him as a friend and associate others with Allah.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  His power is limited to those who choose him as their master, those who choose him as their god.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  His authority is over those who follow him, and set him up as a partner.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  His authority is over those who follow him, and those who set him up as a partner.