Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, O'nu bırakıp, birtakım dişilere yalvarıyorlar, oysa onların yalvardıkları azgın şeytandan başkası değildir.

اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه۪ٓ اِلَّٓا اِنَاثاًۚ وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَاناً مَر۪يداًۙ
İn yed'une min dunihi illa inasa, ve in yed'une illa şeytanen merida.
#kelimeanlamkök
1ineğer
2yed'uneçağırıyorlarدعو
3min
4dunihiO'nu bırakıp daدون
5illayalnızca
6inasenbirtakım dişilereانث
7ve in
8yed'uneve çağırıyorlarدعو
9illayalnızca
10şeytanenşeytanaشطن
11meridenasiمرد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Müşrikler, Allah'ı bırakıp yalnızca birtakım dişi zannettikleri sahte tanrılardan istiyorlar ve isyankar şeytandan dilekte bulunuyorlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (117, 118) (Müşrikler) O'nun (Allah'ın) peşi sıra birtakım dişilerden (dişi isimli putlardan) başkasına yalvarmıyorlar. Onlar, Allah'ın kendisine lanet ettiği inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar ki o şöyle demişti: "Şüphesiz ki kullarından belirli bir pay edineceğim.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O'ndan ayrı olarak tanrıçalara hizmet ederler. Aslında inatçı sapkından başkasına hizmet etmezler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, O'nu bırakıp, birtakım dişilere yalvarıyorlar, oysa onların yalvardıkları azgın şeytandan başkası değildir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların Allah'tan önce yardıma çağırdıkları sadece dişilerdir. Aslında yardıma çağırdıkları sadece hayırsız şeytandır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O'ndan başka bir de ayrıca dişilere yakarışlarda bulunuyorlar. Oysa karşı gelen şeytandan başkasına yakarış yapmış olmuyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar Allah'ı bırakıp yalnızca cansız dişil nesnelere sığınıyorlar; bu şekilde onlar, inatçı şeytana sığınmış oluyorlar;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın berisindekilere davet/dua edenler sadece dişilere/dişileşmiş halde davet/dua ederler. Ve onlar inatçı bir şeytandan başkasına çağırıp yakarmıyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar, O'nu bırakıp da (bir takım) dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar onu bırakıp da yalnız dişilere (dişi putlara) tapıyorlar ve sadece yalabık (inatçı) bir şeytana tapıyorlar ki,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar, Allahı bırakıp yalnızca cansız sembollere sığınıyorlar; böylece isyankar bir Şeytana sığınmış oluyorlar,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onu bırakıb da sade dişilere tapıyorlar, ve sade yalabık bir Şeytana tapıyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O(Allah'a ortak koşa)nlar, O'nu bırakıp birtakım dişilerden başkasına çağırmıyorlar ve onlar, (hayırsız) asi şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.

 • Gültekin Onan

  Onlar, O'nu bırakıp da (bir takım) dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırla işkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar Onu (Allahı) bırakırlar da yalınız dişilere taparlar. (Böylece) o çok inadcı bir şeytandan başkasına tapmış olmazlar.

 • İbni Kesir

  Onu bırakıp da yalnız dişi putlara tapıyorlar. Aslında onlar, inatçı şeytandan başkasına tapmıyorlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ı bırakıp yalnızca putlara dua ediyorlar. Oysa azgın şeytandan başkasına dua etmiyorlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar, aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O'nun dunundakilere yönelenler, sadece cansız dişi putlara tapınmaktalar ve böylece de inatçı, hayırsız şeytana yöneliyorlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O'ndan ayrı olarak tanrıçalara taparlar. Aslında inatçı şeytandan başkasına tapmıyorlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, O'nu bırakıp, bir takım dişilere yalvarıyorlar, oysa onların yalvardıkları azgın şeytandan başkası değildir.

 • Progressive Muslims

  They are only calling on females beside God. Indeed, they are only calling on a persistent devil.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They call besides to Him save to females; and they call save to a rebellious satan

 • Aisha Bewley

  What they call on apart from Him are female idols. What they call on is an arrogant shaytan

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They even worship female gods besides Him; as a matter of fact, they only worship a rebellious devil.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They are calling on females besides Him. Indeed, they are only calling on a persistent devil.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They are only calling on females beside God. Indeed, they are only calling on a persistent devil.