Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kuşkusuz Kafir olanlar ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, gerçekten derin bir sapkınlıktadırlar.

اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالاً بَع۪يداً
İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3keferuinkar eden(ler)كفر
4ve sadduve menedenlerصدد
5an-undan
6sebiliyol-سبل
7llahiAllah
8kadhakikaten
9delludüşmüşlerdirضلل
10delalenbir sapıklığaضلل
11beiydenuzakبعد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edip başkalarını da Allah yolundan çevirenler, dönüşü olmayan bir sapıklığa düşmüşlerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki inkar edip (insanları) Allah yolundan alıkoyanlar elbette (doğru yoldan) tamamen uzaklaşmışlardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler ve ALLAH'ın yolundan alıkoyanlar tamamıyla sapıtmışlardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kuşkusuz Kafir olanlar ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, gerçekten derin bir sapkınlıktadırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetleri görmezlikten gelenler (kafirler) ve Allah yolundan engelleyenler var ya; işte onlar gerçekten derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, nankörlük edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, olmadık bir sapkınlıkla sapmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnkara sapan ve başkalarını Allah yolundan saptıranlara gelince: onlar derin bir sapıklığa gömülüp gitmişlerdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnkar edip Allah yolundan geri çevirenler, dönüşü olmayan bir sapıklığa düşmüşlerdir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz, inkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar gerçekten uzak bir sapıklıkla sapmışlardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şüphesiz inkara sapıp Allah yolundan alıkoyanlar, büyük bir sapıklığa dalmışlardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hakikati inkar etmeye ve başkalarını Allah yolundan saptırmaya şartlanmış olanlar, derin bir sapıklık içindedirler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şübhesiz ki küfredib Allah yolundan men'edenler haktan sapdılar uzak sapdılar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Sana gelenleri) İnkar edip Allah yolundan menedenler, hakikaten uzak bir sapıklığa düşmüşlerdir.

 • Gültekin Onan

  Şüphesiz, kafirler ve Tanrı yolundan alıkoyanlar gerçekten uzak bir sapıklıkla sapmışlardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hakıykat, o inkar edip kafir olanlar ve (insanları) Allah yolundan alıkoyanlar şübhesiz (hakdan uzak) bir sapıklıkla sapmışlardır.

 • İbni Kesir

  Muhakkak ki küfredip insanları Allah yolundan alıkoyanlar, derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Küfredenler ve Allah'ın yolundan saptıranlar, derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar ki inkar eder ve başkalarını da Allah yolundan engellerler, işte onlar haktan büsbütün sapmışlardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikati inkar edip insanları da Allah yolundan engelleyenler, çok büyük sapma içindedirler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler ve ALLAH'ın yolundan alıkoyanlar tamamıyla sapıtmışlardır

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnkar edip, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, gerçekten derin bir sapkınlıktadırlar.

 • Progressive Muslims

  Those who have rejected and turned away from the path of God, they have strayed a far straying.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who ignore warning and turn away from the path of God have strayed into far error.

 • Aisha Bewley

  Those who are kafir and bar access to the Way of Allah have gone very far astray.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Surely, those who disbelieve and repel from the way of GOD have strayed far astray.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who have rejected and turned away from the path of God, they have strayed a far straying.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who have rejected and turned away from the path of God, they have strayed a far straying.