Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Size ne oluyor ki; yaptıklarından dolayı, Allah onları ters yüz ettiği halde, münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız! Allah'ın saptırdığı kimseyi, doğru yola erdirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla bir çıkış yolu bulamazsın.

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُواۜ اَتُر۪يدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُۜ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلاً
Fe ma lekum fil munafikine fieteyni vallahu erkesehum bi ma kesebu. E turidune en tehdu men edallallah. Ve men yudlilillahu fe len tecide lehu sebila.
#kelimeanlamkök
1femane oldu ki
2lekumsize
3fihakkında
4l-munafikinemünafıklarنفق
5fieteyniiki gruba ayrıldınızفاي
6vallahuoysa Allah
7erkesehumonları baş aşağı etmiştirركس
8bimaişlerden dolayı
9kesebuyaptıklarıكسب
10eturidunemi istiyorsunuz?رود
11en
12tehdudoğru yola iletmekهدي
13menkimseyi
14edellesaptırdığıضلل
15llahuAllah'ın
16ve menve birini
17yudlilisaptırırsaضلل
18llahuAllah
19felenartık
20tecidebulamazsınızوجد
21lehuonun için
22sebilenbir yolسبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Size ne oldu ki münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa yaptıkları işlerden dolayı Allah onları baş aşağı etmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola iletmek mi istiyorsunuz? Allah birini saptırırsa artık onun için bir çıkış yolu bulamazsınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? (Oysa) Allah onları kendi kazandıkları sebebiyle baş aşağı etmiştir. Allah'ın saptırdığı (bu kişileri) siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz! Allah'ın saptırdığı kimse için asla bir (kurtuluş) yolu bulamazsın!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size ne oluyor da ikiyüzlüler hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? İşlediklerinden ötürü ALLAH onları baş aşağı çevirdi. ALLAH'ın saptırdığını siz mi doğru yola ulaştırmak istiyorsunuz? ALLAH'ın saptırdığı kimseye sen hiçbir yol bulamazsın.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Size ne oluyor ki; yaptıklarından dolayı, Allah onları ters yüz ettiği halde, münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız! Allah'ın saptırdığı kimseyi, doğru yola erdirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla bir çıkış yolu bulamazsın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Elinizde ne var ki ikiyüzlüler (münafıklar) hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Allah onları, yaptıklarından dolayı tersine çevirmiştir. Allah'ın sapık saydığını siz mi yola gelmiş sayacaksınız? Allah'ın sapık saydığını iyi göstermenin bir yolunu bulamazsın.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Öyleyse size ne oluyor da ikiyüzlüler hakkında iki kümeye ayrıldınız? Oysa Allah, kazandıkları yüzünden onları tepetakla etmiştir. Allah'ın saptırdığını, doğru yola eriştirmek mi istiyorsunuz? Allah, kimi saptırırsa, artık, onun için asla bir yol bulamazsın.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşlediklerinden dolayı Allah onları terslediği halde, size ne oluyar da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah'ın sapıklık içinde bıraktığı kimseyi doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi sapıklık içinde bırakırsa, artık ona bir çıkış yolu bulamazsın.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları yüzünden baş aşağı etmişken, Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın şaşırttığına sen asla yol sağlayamazsın.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah, onları kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O halde siz ne diye münafıklar hakkında iki fırkaya ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları vebal yüzünden terslerine döndürdüğü halde; Allah'ın saptırdığı yola getirmek mi istiyorsunuz, Allah her kimi saptırırsa artık sen onu yola getiremezsin.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah onları suçlarından dolayı (bizzat) dışladığı halde, münafıklar hakkında nasıl mütereddit olabilirsiniz? Allahın sapıklık içinde bıraktığı kimseyi doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Oysa Allahın sapıklık içinde bıraktıklarına asla bir çıkış yolu bulamazsın.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah, onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına (küfre) döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O halde siz neye münafıklar hakkında iki fırka oluyorsunuz? Allah onları kazandıkları vebal yüzünden terslerine döndürdüğü halde Allahın sapdırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Her kimi Allah sapdırırsa artık sen ona yol bulamazsın

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Size ne oldu ki, münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Oysa yaptıkları işlerden dolayı Allah onları baş aşağı etmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola iletmek mi istiyorsunuz? Allah birini saptırırsa artık onun için bir yol bulamazsınız!

 • Gültekin Onan

  Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Tanrı, onları kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Tanrı'nın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Tanrı kimi saptırırsa, artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Siz haala niçin münafıklar hakkında — Allah onları kazandıkları (bunca günahlar) yüzünden tepesi aşağı getirdiği halde — iki zümre (taraf) oluyorsunuz? Allahın sapdırdığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Allah kimi sapdırırsa artık onun için hiç bir yol bulamazsın.

 • İbni Kesir

  Size ne oluyor ki; münafıklar hakkında iki fırkaya ayrıldınız? Allah, onları yaptıklarından dolayı başaşağı etmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için, asla yol bulamazsın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Size ne oluyor ki münafıklar konusunda Allah onları işledikleri yüzünden ters yüz etmişken iki grup oluyorsunuz? Allah'ın dalalette bıraktığını siz mi doğru yola çıkarmak istiyorsunuz? Allah kimi dalalette bırakırsa, artık sen onun için asla bir yol bulamazsın.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini başaşağı getirdiği halde, durum bu kadar belli iken, ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırka haline geliyorsunuz? Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Her kimi Allah şaşırtırsa, artık sen ona yol bulamazsın.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yaptıklarının sonucu olarak Allah onları baş aşağı etmişken, size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah'ın saptırdığını doğru yola sokacağınızı mı sanıyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, artık sen ona yol bulamazsın.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size ne oluyor da ikiyüzlüler hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? İşlediklerinden ötürü ALLAH onları başaşağı çevirdi. ALLAH'ın saptırdığını siz mi doğru yola ulaştırmak istiyorsunuz? ALLAH'ın saptırdığı kimseye sen hiç bir yol bulamazsın.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Size ne oluyor ki; yaptıklarından dolayı, Allah onları ters yüz ettiği halde, münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız! Allah'ın saptırdığı kimseyi, hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla bir çıkış yolu bulamazsın.

 • Progressive Muslims

  What is the matter with you that you are divided into two groups over the hypocrites, while God has regressed them for what they have earned Do you want to guide those whom God misguides Whoever God causes to be misguided, you will never find for him a way.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  What ails you who, concerning the waverers, are two parties? And God turned them back for what they earned. Seek you to guide him whom God sent astray? And he whom God sends astray, for him thou wilt not find a path.

 • Aisha Bewley

  How is it that you have become two parties regarding the hypocrites, when Allah has returned them to kufr for what they did? Do you desire to guide people Allah has misguided? When Allah misguides someone, you will find no way for him.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Why should you divide yourselves into two groups regarding hypocrites (among you)? GOD is the one who condemned them because of their own behavior. Do you want to guide those who are sent astray by GOD? Whomever GOD sends astray, you can never find a way to guide them.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  What is the matter with you that you are divided into two groups over the hypocrites, while God has regressed them for what they have earned? Do you want to guide those whom God misguides? Whoever God causes to be misguided, you will never find for him a path.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  What is the matter with you that you are divided into two groups over the hypocrites, while God has allowed them to regress for what they have earned? Do you want to guide those whom God misguides? Whoever God causes to be misguided, you will never find for him a way.