Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer geri dönmeniz istenirse hemen geri dönün. Bu sizin için daha nezihtir. Allah yaptığınız şeyi hangi amaçla yaptığınızdan haberdardır.

فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَٓا اَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْۚ وَاِنْ ق۪يلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْۜ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌ
Fe in lem tecidu fiha ehaden fe la tedhuluha hatta yu'zene lekum ve in kile lekumurciu ferciu huve ezka lekum, vallahu bima ta'melune alim.
#kelimeanlamkök
1feineğer
2lem
3tecidubulamazsanızوجد
4fihaorada
5ehadenkimseyiاحد
6fela
7tedhuluhaoraya girmeyinدخل
8hattakadar
9yu'zeneizin verilinceyeاذن
10lekumsize
11ve inve eğer
12kiledenirseقول
13lekumusize
14rciudönün!رجع
15ferciuo halde dönünرجع
16huveo
17ezkadaha temizdirزكو
18lekumsizin için
19vallahuve Allah
20bimaşeyleri
21tea'meluneyaptıklarınızعمل
22alimunbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Orada bir kimse bulamadıysanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyiniz. Eğer size, "Geri dönün!" denilirse, hemen dönünüz. Çünkü bu, sizin için daha erdemli bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı bilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Orada hiçbir kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin! Size "Geri dönün!" denirse hemen dönün! (Çünkü) bu, sizin için daha uygundur. Allah yapmakta olduğunuz her şeyi bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Orada hiç kimseyi bulamazsanız (yetkililer tarafından) izin verilmeden oraya girmeyiniz. Size "Geri dönün" dendiğinde dönüp gidiniz. Bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. ALLAH yaptıklarınızı Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer geri dönmeniz istenirse hemen geri dönün. Bu sizin için daha nezihtir. Allah yaptığınız şeyi hangi amaçla yaptığınızdan haberdardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Orada kimseyi bulamazsanız izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Size geri dönün denirse dönün. Sizin için nezih olan budur. Allah ne yaptığınızı bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye dek oraya girmeyin. Ve eğer "Geri dönün!" denilirse; dönün. Sizin için, böylesi daha uygundur. Çünkü Allah, yaptıklarınızı Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Buna rağmen eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin; dahası eğer size "dönün" denilirse, siz de hemen dönün; bu davranış sizin için daha nezihtir: zira Allah yaptığınız her şeyi bilmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size "Geri dönün!" denirse, dönün; bu sizin için daha iyi ve temizdir. Allah, yaptıklarınızı çok iyi biliyor.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar artık oraya girmeyin; ve eğer "Dönün" denirse, siz de dönün, bu sizin için daha temizdir. Allah yaptıklarınızı bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer orada bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe içeri girmeyin ve eğer size "Dönün." denilirse dönün; o sizin için daha temizdir. Allah, bütün yaptıklarınızı bilir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Öyleyse, (evde) kimseyi bulamadığınız takdirde, size izin verilinceye kadar içeri girmeyin ve size "dönün" denirse dönün. Bu sizin (töhmet altına girmemeniz) için en uygun davranış tarzıdır; çünkü, Allah edip eylediğiniz her şeyi bilir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, "Geri dönün" denirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bunun üzerine onlarda kimse bulmazsanız size bir izin verilmedikçe içeri girmeyin ve eğer size dönün derlerse dönün, o sizin için daha temizdir ve Allah bütün amellerinize alimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size: "Dönün" denirse dönün. Bu, sizin için daha temizdir. Allah yaptıklarınızı bilendir.

 • Gültekin Onan

  Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar artık oraya girmeyin; ve eğer "dönün" denirse, siz de dönün, bu sizin için daha temizdir. Tanrı yaptıklarınızı bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer orada bir kimse bulmazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Şayed size "Geri dönün" denilirse dönüb gidin. Bu, sizin için daha temiz (bir hareket) dir. Allah ne yaparsanız hakkıyle bilendir.

 • İbni Kesir

  Eğer orada kimseyi bulamazsanız; size izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Şayet size; dönün, denilirse, dönün. Bu, sizin için daha temizdir. Ve Allah; yaptıklarınızı bilir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer orada hiç kimseyi bulamazsanız, size izin verilene kadar oraya girmeyin. Şayet size geri dönün denilirse, geri dönün. Bu, sizin için daha temizdir. Allah, yaptıklarınızı bilir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Şayet orada hiçbir kimse bulamazsanız size izin verilmeden oraya girmeyiniz! Eğer size: "Müsait değiliz, geri dönün." denirse dönün! Bu sizin için daha nezih, daha münasiptir. Allah yaptığınız her şeyi tamamen bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer içeride biri yoksa size izin verilinceye kadar oraya girmeyiniz.. . Eğer size "Geri dön" denilirse, geri dönün. . . Bu sizin için daha temizdir. . . Allah yaptıklarınızı (B sırrınca) Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Orada hiç kimseyi bulamazsanız (yetkililer tarafından) izin verilmeden oraya girmeyiniz. Size 'Geri dönün,' dendiğinde dönüp gidiniz. Bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. ALLAH yaptıklarınızı Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer geri dönmeniz istenirse hemen geri dönün. Bu sizin için daha nezihtir. Allah yaptığınız şeyi hangi amaçla yaptığınızdan haberdardır.

 • Progressive Muslims

  But, if you do not find anyone in them then do not enter until you are given permission. And if you are told to go back, then return for it is purer for you. And God is aware of what you do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if you find not therein anyone, then enter not until leave be given you. And if it be said to you: “Go back,” then go back; it is purer for you. And God knows what you do.

 • Aisha Bewley

  And if you find no one at home do not go in until permission has been granted you. And if you are told to go away then go away. That is purer for you. Allah knows what you do.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If you find no one in them, do not enter them until you obtain permission. If you are told, "Go back," you must go back. This is purer for you. GOD is fully aware of everything you do.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  But, if you do not find anyone in them then do not enter until you are given permission. And if you are told: "Go back," then go back for it is better for you. And God is aware of what you do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  But, if you do not find anyone in them then do not enter until you are given permission. If you are told to go back, then return for it is purer for you. God is aware of what you do.