Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Fakat bundan sonra tevbe eden ve kendilerini düzelten kimseler hariç. Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُواۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ
İllellezine tabu min ba'di zalike ve aslehu, fe innallahe gafurun rahim.
#kelimeanlamkök
1illaancak hariçtir
2ellezinekimseler
3tabutevbe eden(ler)توب
4min
5bea'disonraبعد
6zalikebundan
7ve eslehuve uslananlarصلح
8feinneçünkü
9llaheAllah
10gafurunçok bağışlayandırغفر
11rahimunçok esirgeyendirرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ancak, bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Allah çok bağışlayıcı ve merhamet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ancak bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler hariçtir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bununla birlikte, bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler için ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Fakat bundan sonra tevbe eden ve kendilerini düzelten kimseler hariç. Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bundan sonra, tevbe eden ve kendini düzeltenler başka. Allah bağışlar, ikramı boldur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bundan sonra pişmanlık gösterenler ve kendisini düzeltenler başkadır. Kuşkusuz, Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ancak bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler bunun dışındadır; iyi bilin ki Allah tarifsiz bir bağış, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bu suçtan sonra tövbe edip iyi hal sergileyenler müstesna. Şu bir gerçek ki, Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak bundan sonra tevbe eden ve salihçe davrananlar hariç. Çünkü gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ancak ondan sonra tevbe edip düzelenler başka; çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ancak, bundan sonra (yaptığından ötürü) tevbe edip kendini düzeltenler (bu kısıtlamanın dışındadır); çünkü Allah çok acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ancak onun arkasından tevbe edip ıslahı hal edenler başka, zira Allah, gafurdur, rahimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ancak bundan sonra tevbe edip uslananlar hariç. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

 • Gültekin Onan

  Ancak bundan sonra tevbe eden ve salihçe davrananlar hariç. Çünkü gerçekten Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Meğer ki bu (hareketden) sonra tevbe (ve rücu') ve (hallerini) ıslah ederler. Çünkü Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

 • İbni Kesir

  Meğer ki bundan sonra tevbe edip islah olalar. Şüphesiz ki Allah; Gafur' dur, Rahim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ancak bundan sonra, tevbe edenler ve hallerini düzeltenler hariçtir. Şüphe yok ki Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ama bu iftira suçundan sonra tövbe edip halini düzeltenler bu fasıklık damgasından kurtulurlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ancak ondan sonra tövbe edenler ve hallerini düzeltenler hariç.. . Muhakkak ki Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bununla birlikte, bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler için ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Fakat bundan sonra tövbe eden ve kendilerini düzelten kimseler hariç. Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Progressive Muslims

  Except those who repent after this and do right, then God is Forgiving, Merciful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Save those who repent after that and make right; then is God forgiving and merciful.

 • Aisha Bewley

  except for those who after that make tawba and put things right. Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If they repent afterwards and reform, then GOD is Forgiver, Merciful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Except those who repent after this and do good, then God is Forgiving, Merciful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Except those who repent after this and do right, then God is Forgiving, Compassionate.