انس
Seç:  
Elif-Nun-Sin : to be or become sociable, companionable, conversable, inclined to company or conversation, friendly, amicable, or familiar. To be or become cheered, or gladdened or cheerful, gay, or gladsome. To be or become at ease, or tranquil; without shrinking or aversion.
Ayetler
Zariyat / 51:56:4 وَالْإِنْسَ vel'inse ve insanları
isim
eril
mansub isim
Necm / 53:24:2 لِلْإِنْسَانِ lilinsani insan için midir?
isim
eril
mecrur isim
Necm / 53:39:3 لِلْإِنْسَانِ lilinsani insana
isim
eril
mecrur isim
Rahman / 55:33:3 وَالْإِنْسِ vel'insi ve insanlar
isim
eril
mecrur isim
Rahman / 55:39:6 إِنْسٌ insun insana
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Rahman / 55:56:6 إِنْسٌ insun insan
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Rahman / 55:74:3 إِنْسٌ insun insan
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Rahman / 55:3:2 الْإِنْسَانَ l-insane insanı
isim
eril
mansub isim
Rahman / 55:14:2 الْإِنْسَانَ l-insane insanı
isim
eril
mansub isim
Haşr / 59:16:5 لِلْإِنْسَانِ lilinsani insana
isim
eril
mecrur isim
Mearic / 70:19:2 الْإِنْسَانَ l-insane insan
isim
eril
mansub isim
Cin / 72:5:6 الْإِنْسُ l-insu insanların
isim
eril
merfu` isim
Cin / 72:6:5 الْإِنْسِ l-insi insanlar-
isim
eril
mecrur isim
Kıyame / 75:3:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
Kıyame / 75:5:3 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
Kıyame / 75:10:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
Kıyame / 75:13:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insanın
isim
eril
merfu` isim
Kıyame / 75:14:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
Kıyame / 75:36:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
İnsan / 76:1:4 الْإِنْسَانِ l-insani insanın
isim
eril
mecrur isim