بصر
Seç:  
Be-Sad-Ra
Ayetler
Tur / 52:15:6 تُبْصِرُونَ tubsirune görmüyormuşsunuz
fiil
if'al kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Necm / 53:17:3 الْبَصَرُ l-besaru göz(ü)
isim
eril
merfu` isim
Kamer / 54:7:2 أَبْصَارُهُمْ ebsaruhum gözleri
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Kamer / 54:50:6 بِالْبَصَرِ bil-besari bakış ile
isim
eril
mecrur isim
Vakıa / 56:85:7 تُبْصِرُونَ tubsirune siz görmezsiniz
fiil
if'al kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Hadid / 57:4:36 بَصِيرٌ besirun görmektedir
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Mücadele / 58:1:18 بَصِيرٌ besirun görendir
sıfat
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Haşr / 59:2:40 الْأَبْصَارِ l-ebsari akıl
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Mümtehine / 60:3:13 بَصِيرٌ besirun görmektedir
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Tegabun / 64:2:11 بَصِيرٌ besirun görmektedir
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Mülk / 67:19:15 بَصِيرٌ besirun görmektedir
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Mülk / 67:3:14 الْبَصَرَ l-besara gözü(nü)
isim
eril
mansub isim
Mülk / 67:4:3 الْبَصَرَ l-besara gözü(nü)
isim
eril
mansub isim
Mülk / 67:4:7 الْبَصَرُ l-besaru göz
isim
eril
merfu` isim
Mülk / 67:23:8 وَالْأَبْصَارَ vel'ebsara ve gözler
isim
eril, çoğul
mansub isim
Kalem / 68:5:1 فَسَتُبْصِرُ fesetubsiru göreceksin
fiil
if'al kalıbı
2. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Kalem / 68:5:2 وَيُبْصِرُونَ ve yubsirune onlar da görecekler
fiil
if'al kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Kalem / 68:43:2 أَبْصَارُهُمْ ebsaruhum gözleri
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Kalem / 68:51:6 بِأَبْصَارِهِمْ biebsarihim gözleriyle
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Hâkka / 69:38:4 تُبْصِرُونَ tubsirune gördükleriniz
fiil
if'al kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman