ربب
Seç:  
Ra-Be-Be : Usta ve efendi olan, toparlayan, bir araya getiren, sahip olan/elinde tutan, kural, yükseltmek, yetiştirmek, korumak, şef, gardiyan, düzenleyen, belirleyen, bekçi, sağlayan, esirgeyen, koruyan, mükemmelleştiren, ödüllendiren, yaratan, sürdüren, özellikleri yeniden düzenleyen, geliştiren, büyümenin kural ve kanunlarını belirleyen, bir şeyi tamamlanma hedefine ulaşıncaya kadar birbirini takip eden en uygun koşullarlarla karşı karşıya getirerek teşvik eden, derece derece tamamlanmaya doğru götüren, kim ki bir şeye sahip olur onun rabbidir.

Türkçe’ye girmiş türevler : erbap, rabbena, rabbi, terbiye, murabba, mürebbi, mürebbiye, rabbani, rabbi, rabbülalemin, yarabbi

~ Aram rab, rabbā רַב/רַבָּא 1. büyük (sıfat), 2. ulu kişi, efendi < Aram #rb רב büyük olma, artma, büyüme = Akad rabū büyük
Ayetler
Bakara / 2:129:1 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:131:4 رَبُّهُ rabbuhu Rabbi
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:131:8 لِرَبِّ lirabbi Rabbine
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:136:23 رَبِّهِمْ rabbihim rableri-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:139:6 رَبُّنَا rabbuna bizim de Rabbimiz
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:139:7 وَرَبُّكُمْ ve rabbukum sizin de Rabbiniz
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:144:29 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:147:3 رَبِّكَ rabbike Rabbin-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:149:12 رَبِّكَ rabbike Rabbin-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:157:5 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:178:29 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbiniz
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:198:8 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbinizin
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:200:15 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:201:4 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:248:13 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbiniz-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:250:6 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:258:16 رَبِّيَ rabbiye benim Rabbim
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:258:8 رَبِّهِ rabbihi Rabbi
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:260:4 رَبِّ rabbi Rabbim
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:262:18 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri
isim
eril
mecrur isim