ربب
Seç:  
Ra-Be-Be : Usta ve efendi olan, toparlayan, bir araya getiren, sahip olan/elinde tutan, kural, yükseltmek, yetiştirmek, korumak, şef, gardiyan, düzenleyen, belirleyen, bekçi, sağlayan, esirgeyen, koruyan, mükemmelleştiren, ödüllendiren, yaratan, sürdüren, özellikleri yeniden düzenleyen, geliştiren, büyümenin kural ve kanunlarını belirleyen, bir şeyi tamamlanma hedefine ulaşıncaya kadar birbirini takip eden en uygun koşullarlarla karşı karşıya getirerek teşvik eden, derece derece tamamlanmaya doğru götüren, kim ki bir şeye sahip olur onun rabbidir.

Türkçe’ye girmiş türevler : erbap, rabbena, rabbi, terbiye, murabba, mürebbi, mürebbiye, rabbani, rabbi, rabbülalemin, yarabbi

~ Aram rab, rabbā רַב/רַבָּא 1. büyük (sıfat), 2. ulu kişi, efendi < Aram #rb רב büyük olma, artma, büyüme = Akad rabū büyük
Ayetler
Ali İmran / 3:38:4 رَبَّهُ rabbehu Rabbine
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:38:6 رَبِّ rabbi Rabbim
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:40:2 رَبِّ rabbi Rabbim
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:41:16 رَبَّكَ rabbeke Rabbini
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:41:2 رَبِّ rabbi Rabbim
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:43:3 لِرَبِّكِ lirabbiki Rabbine
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:47:2 رَبِّ rabbi Rabbim
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:49:10 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbiniz-
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:50:16 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbiniz-
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:51:3 رَبِّي rabbi benim Rabbimdir
isim
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:51:4 وَرَبُّكُمْ ve rabbukum ve sizin de Rabbinizdir
isim
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:53:1 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:60:3 رَبِّكَ rabbike Rabbin-
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:64:22 أَرْبَابًا erbaben tanrılar
isim
eril, çoğul
mansub isim
belirsiz
Ali İmran / 3:73:21 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbinizin
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:80:7 أَرْبَابًا erbaben tanrılar
isim
eril, çoğul
mansub isim
belirsiz
Ali İmran / 3:84:21 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:124:8 رَبُّكُمْ rabbukum Rabbinizin
isim
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:125:10 رَبُّكُمْ rabbukum Rabbiniz
isim
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:133:5 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbiniz-
isim
eril
mecrur isim