ربب
Seç:  
Ra-Be-Be : Usta ve efendi olan, toparlayan, bir araya getiren, sahip olan/elinde tutan, kural, yükseltmek, yetiştirmek, korumak, şef, gardiyan, düzenleyen, belirleyen, bekçi, sağlayan, esirgeyen, koruyan, mükemmelleştiren, ödüllendiren, yaratan, sürdüren, özellikleri yeniden düzenleyen, geliştiren, büyümenin kural ve kanunlarını belirleyen, bir şeyi tamamlanma hedefine ulaşıncaya kadar birbirini takip eden en uygun koşullarlarla karşı karşıya getirerek teşvik eden, derece derece tamamlanmaya doğru götüren, kim ki bir şeye sahip olur onun rabbidir.

Türkçe’ye girmiş türevler : erbap, rabbena, rabbi, terbiye, murabba, mürebbi, mürebbiye, rabbani, rabbi, rabbülalemin, yarabbi

~ Aram rab, rabbā רַב/רַבָּא 1. büyük (sıfat), 2. ulu kişi, efendi < Aram #rb רב büyük olma, artma, büyüme = Akad rabū büyük
Ayetler
Leyl / 92:20:4 رَبِّهِ rabbihi Rabbinin
isim
eril
mecrur isim
Duha / 93:3:3 رَبُّكَ rabbuke Rabbin
isim
eril
merfu` isim
Duha / 93:5:3 رَبُّكَ rabbuke Rabbin
isim
eril
merfu` isim
Duha / 93:11:3 رَبِّكَ rabbike Rabbinin
isim
eril
mecrur isim
İnşirah / 94:8:2 رَبِّكَ rabbike Rabb'ine
isim
eril
mecrur isim
Alak / 96:1:3 رَبِّكَ rabbike Rabbinin
isim
eril
mecrur isim
Alak / 96:3:2 وَرَبُّكَ ve rabbuke ve Rabbin
isim
eril
merfu` isim
Alak / 96:8:3 رَبِّكَ rabbike Rabbinedir
isim
eril
mecrur isim
Kadir / 97:4:6 رَبِّهِمْ rabbihim Rab'lerinin
isim
eril
mecrur isim
Beyyine / 98:8:21 رَبَّهُ rabbehu Rabbine
isim
eril
mansub isim
Beyyine / 98:8:3 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri
isim
eril
mecrur isim
Zilzal / 99:5:2 رَبَّكَ rabbeke Rabbin
isim
eril
mansub isim
Adiyat / 100:6:3 لِرَبِّهِ lirabbihi Rabbine karşı
isim
eril
mecrur isim
Adiyat / 100:11:2 رَبَّهُمْ rabbehum Rabbleri
isim
eril
mansub isim
Fil / 105:1:5 رَبُّكَ rabbuke Rabbinin
isim
eril
merfu` isim
Kureyş / 106:3:2 رَبَّ rabbe Rabbine
isim
eril
mansub isim
Kevser / 108:2:2 لِرَبِّكَ lirabbike Rabbin için
isim
eril
mecrur isim
Nasr / 110:3:3 رَبِّكَ rabbike Rabbini
isim
eril
mecrur isim
Felak / 113:1:3 بِرَبِّ birabbi Rabbe
isim
eril
mecrur isim
Nas / 114:1:3 بِرَبِّ birabbi Rabbine
isim
eril
mecrur isim