ربب
Seç:  
Ra-Be-Be : Usta ve efendi olan, toparlayan, bir araya getiren, sahip olan/elinde tutan, kural, yükseltmek, yetiştirmek, korumak, şef, gardiyan, düzenleyen, belirleyen, bekçi, sağlayan, esirgeyen, koruyan, mükemmelleştiren, ödüllendiren, yaratan, sürdüren, özellikleri yeniden düzenleyen, geliştiren, büyümenin kural ve kanunlarını belirleyen, bir şeyi tamamlanma hedefine ulaşıncaya kadar birbirini takip eden en uygun koşullarlarla karşı karşıya getirerek teşvik eden, derece derece tamamlanmaya doğru götüren, kim ki bir şeye sahip olur onun rabbidir.

Türkçe’ye girmiş türevler : erbap, rabbena, rabbi, terbiye, murabba, mürebbi, mürebbiye, rabbani, rabbi, rabbülalemin, yarabbi

~ Aram rab, rabbā רַב/רַבָּא 1. büyük (sıfat), 2. ulu kişi, efendi < Aram #rb רב büyük olma, artma, büyüme = Akad rabū büyük
Ayetler
Enam / 6:114:18 رَبِّكَ rabbike Rabbin
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:115:3 رَبِّكَ rabbike Rabbinin
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:117:2 رَبَّكَ rabbeke Rabbin
isim
eril
mansub isim
Enam / 6:119:27 رَبَّكَ rabbeke Rabbin
isim
eril
mansub isim
Enam / 6:126:3 رَبِّكَ rabbike Rabbinin
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:127:5 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:128:14 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Enam / 6:128:33 رَبَّكَ rabbeke Rabbin
isim
eril
mansub isim
Enam / 6:131:5 رَبُّكَ rabbuke Rabbin
isim
eril
merfu` isim
Enam / 6:132:6 رَبُّكَ rabbuke Rabbin
isim
eril
merfu` isim
Enam / 6:133:1 وَرَبُّكَ ve rabbuke ve Rabbin
isim
eril
merfu` isim
Enam / 6:145:37 رَبَّكَ rabbeke Rabbin
isim
eril
mansub isim
Enam / 6:147:4 رَبُّكُمْ rabbukum Rabbiniz
isim
eril
merfu` isim
Enam / 6:150:26 بِرَبِّهِمْ birabbihim Rablerine
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:151:6 رَبُّكُمْ rabbukum Rabbinizin
isim
eril
merfu` isim
Enam / 6:154:16 رَبِّهِمْ rabbihim Rablerine
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:157:15 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbiniz-
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:158:14 رَبِّكَ rabbike Rabbinin
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:158:19 رَبِّكَ rabbike Rabbinin
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:158:9 رَبُّكَ rabbuke Rabbinin
isim
eril
merfu` isim