ربب
Seç:  
Ra-Be-Be : Usta ve efendi olan, toparlayan, bir araya getiren, sahip olan/elinde tutan, kural, yükseltmek, yetiştirmek, korumak, şef, gardiyan, düzenleyen, belirleyen, bekçi, sağlayan, esirgeyen, koruyan, mükemmelleştiren, ödüllendiren, yaratan, sürdüren, özellikleri yeniden düzenleyen, geliştiren, büyümenin kural ve kanunlarını belirleyen, bir şeyi tamamlanma hedefine ulaşıncaya kadar birbirini takip eden en uygun koşullarlarla karşı karşıya getirerek teşvik eden, derece derece tamamlanmaya doğru götüren, kim ki bir şeye sahip olur onun rabbidir.

Türkçe’ye girmiş türevler : erbap, rabbena, rabbi, terbiye, murabba, mürebbi, mürebbiye, rabbani, rabbi, rabbülalemin, yarabbi

~ Aram rab, rabbā רַב/רַבָּא 1. büyük (sıfat), 2. ulu kişi, efendi < Aram #rb רב büyük olma, artma, büyüme = Akad rabū büyük
Ayetler
Enam / 6:161:4 رَبِّي rabbi Rabbim
isim
eril
merfu` isim
Enam / 6:162:8 رَبِّ rabbi Rabbi
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:164:23 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbinizedir
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:164:5 رَبًّا rabben Rab
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Enam / 6:164:7 رَبُّ rabbu Rabbi iken
isim
eril
merfu` isim
Enam / 6:165:16 رَبَّكَ rabbeke Rabbin
isim
eril
mansub isim
Enam / 6:1:13 بِرَبِّهِمْ birabbihim Rablerine
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:4:7 رَبِّهِمْ rabbihim Rablerinin
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:15:6 رَبِّي rabbi Rabbime
isim
eril
mansub isim
Enam / 6:23:9 رَبِّنَا rabbina Rabbimiz
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:27:13 رَبِّنَا rabbina Rabbimizin
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:30:13 وَرَبِّنَا verabbina Rabbimiz hakkı için
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:30:6 رَبِّهِمْ rabbihim Rablerinin
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:37:7 رَبِّهِ rabbihi Rabbi-
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:38:21 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri-
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:45:8 رَبِّ rabbi Rabbi
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:51:8 رَبِّهِمْ rabbihim Rablerine
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:52:5 رَبَّهُمْ rabbehum Rablerine
isim
eril
mansub isim
Enam / 6:54:10 رَبُّكُمْ rabbukum Rabbiniz
isim
eril
merfu` isim
Enam / 6:57:6 رَبِّي rabbi Rabbim-
isim
eril
mecrur isim