Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki Biz, bundan önce Âdem'e ahit verdik, ancak o unuttu. Onu azimli bulmadık.

وَلَقَدْ عَهِدْنَٓا اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً۟
Ve lekad ahidna ila ademe min kablu fe nesiye ve lem necid lehu azma.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2ahidnabiz emretmiştikعهد
3ila
4ademeAdem'e
5min
6kabluöncedenقبل
7fenesiyefakat unuttuنسي
8velemve
9necidbiz bulmadıkوجد
10lehuonda
11azmenbir azimعزم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun ki, daha önce Adem'e emretmiştik, fakat unuttu; onu gayretli de bulamadık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki biz daha önce de Âdem'e (ağaca yaklaşmaması için) ahit (emir) vermiştik de o unutmuştu ve onda bir kararlılık bulamamıştık.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geçmişte Adem'den söz almıştık; ancak unuttu. Biz onda bir azim ve kararlılık görmedik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki Biz, bundan önce Âdem'e ahit verdik, ancak o unuttu. Onu azimli bulmadık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Vaktiyle Âdem'e bir görev yükledik ama unuttu. Onda bir kararlılık bulamadık.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek şu ki, daha önce, Âdem'den söz aldık; bu arada unuttu. Kendisinde bir kararlılık görmedik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve doğrusu Biz Adem'e, her şeyden önce, talimatımıza (uygun bir fıtrat) nakşetmiştik; fakat o buna yabancılaştı; dolayısıyla Biz onu bu hususta kararlılık sahibi bulmadık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, biz daha önce Adem'e ahit verdik de unuttu; biz onda bir kararlılık bulamadık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz bundan önce Adem'e ahid vermiştik, fakat o, unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Gerçek şu ki, bundan önce Adem'e bir emir verdik, ama o unuttu ve Biz onda bir azim de bulmadık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve gerçek şu ki, biz Adem'e önceden buyruğumuzu ulaştırmıştık; ne var ki o bunu unuttu; o'nu, yaratılışındaki amaçta azimli ve gayretli bulmadık.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, bundan önce biz Adem'e (cennetteki ağacın meyvesinden yeme, diye) emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Filhakıka bundan evvel Ademe ahid verdik de unuttu ve biz onda bir azim bulmadık

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun biz, önceden Adem'e (o ağaçtan yememesini) emretmiştik, unuttu. Biz onda bir azim (ve sebat) bulmadık.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz bundan önce Adem'e ahid vermiştik, fakat o, unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun biz bundan evvel Ademe de vahy (ve emr) etmişizdir. Fakat unutdu o. Biz onda bir azim bulmadık.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; Biz, daha önce Adem'e de ahid vermiştik. Fakat o unuttu ve Biz onda bir azim bulmadık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Daha önceleri biz, Adem'e öğüt vermiştik, Fakat onu unuttu. Onu azimli bulmadık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Doğrusu Biz daha önce Adem'e de vahiy ve emir vermiştik, ne var ki o ahdi unuttu, onda bir azim bulamadık.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bundan önce Adem'i bilgilendirmiştik.. . (Fakat) O unuttu. . . Onu (uyarıyı uygulamada) azimli bulmadık.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geçmişte Adem'den söz almıştık; ancak unuttu. Biz onda bir azim ve kararlılık görmedik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki Biz, bundan önce Âdem'e ahit verdik, ancak o unuttu. Onu azimli bulmadık.

 • Progressive Muslims

  And We had made a pledge to Adam from before, but he forgot, and We did not find in him the will power.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We made a covenant with Adam before, but he forgot; and We found not in him determination.

 • Aisha Bewley

  We made a contract with Adam before, but he forgot. We did not find that he had a firm resolve.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We tested Adam in the past, but he forgot, and we found him indecisive.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We had entrusted to Adam from before, but heforgot, and We did not find in him the will power.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We had made a pledge to Adam from before, but he forgot, and We did not find in him the will power.