Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Gerçek şu ki, Biz sana daha önce de lütufta bulunmuştuk."

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰىۙ
Ve lekad menenna aleyke merreten uhra.
#kelimeanlamkök
1velekadzaten
2menennabiz lutufta bulunmuştukمنن
3aleykesana
4merratenbir kezمرر
5uhradahaاخر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki sana bir kez daha bir lütufta bulunmuştuk.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Sana bir kez daha lütufta bulunduk."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Gerçek şu ki, Biz sana daha önce de lütufta bulunmuştuk."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sana bir iyiliğimiz daha olmuştu.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Gerçek şu ki, sana, bir kez daha lütufta bulunmuştuk!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ve zaten geçmişte bir kez daha sana (bu şekilde) ikramda bulunmuştuk.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Yemin olsun, sana bir kez daha lütufta bulunmuştuk."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Andolsun, biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şanıma andolsun ki, Biz sana diğer bir defa daha lütufta bulunmuştuk.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Zaten sana geçmişte bir kere daha lütufda bulunmuştuk;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şanım hakkı için biz lutfeylemiştik sana diğer bir def'a daha

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Zaten biz sana bir kez daha lutufta bulunmuştuk."

 • Gültekin Onan

  "Andolsun, biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (37-38-39) "Andolsun ki biz sana diğer bir zamanda, anana vahyolunacak şey'i ilham etdiğimiz vakıtda da lutf etmiş ve (kendisine): — Onu tabuta koy da denize at ki deniz onu kıyıya bıraksın, onu benim de, kendisinin de düşmanı olan biri alacak diye (emreylemişdik). Sana karşı (Ey Musa) gözümün önünde yetişdirilmen için kendimden bir sevgi bırakmışdım.

 • İbni Kesir

  Zaten sana, başka bir defa daha lutufta bulunmuştuk.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sana bir defa daha iyilikte bulunmuştuk.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (36-37) "Musa!" dedi, "istediklerin sana verildi. Zaten başka bir sefer de sana lütufta bulunmuştuk."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Andolsun ki (bundan önce) sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Sana bir kez daha lütufta bulunduk.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçek şu ki, Biz sana daha önce de lütufta bulunmuştuk.

 • Progressive Muslims

  "And We Have graced you another time. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “And We bestowed favour upon thee another time,

 • Aisha Bewley

  We were gracious to you another time

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "We have blessed you another time.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "And We have graced you another time."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "We Have graced you another time."