Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Halk, "Musa bize dönüp gelinceye kadar, kendimizi buzağıya adamaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسٰى
Kalu len nebreha aleyhi akifine hatta yercia ileyna musa.
#kelimeanlamkök
1kaludedilerقول
2lenasla
3nebrahavazgeçmeyeceğizبرح
4aleyhibuna
5aakifinetapmaktanعكف
6hattakadar
7yerciadönünceyeرجع
8ileynabize
9musaMusa
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, "Asla!" dediler. "Musa bize dönünceye kadar ona tapmaktan vazgeçmeyeceğiz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Kavmi) "Musa bize dönünceye kadar (buzağı heykeline) boyun eğmeye devam edeceğiz!" demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Musa gelinceye kadar ona hizmet etmeye devam edeceğiz" diye karşılık vermişlerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Halk, "Musa bize dönüp gelinceye kadar, kendimizi buzağıya adamaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar ise "Musa dönüp gelene kadar ondan ayrılmayacağız" demişlerdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Musa dönünceye dek, ona yakarış yapmaya asla son vermeyeceğiz!" dediler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar dediler ki: "Musa bize dönüp gelinceye kadar asla ona perestiş göstermekten geri durmayacağız!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar şöyle demişlerdi: "Musa bize dönünceye kadar ona tapıcılar olmakta devam edeceğiz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Demişlerdi ki: "Musa bize geri gelinceye kadar ona (buzağıya) karşı bel büküp önünde eğilmekten kesinlikle ayrılmayacağız."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar: "Biz Musa bize dönünceye kadar onun başında durmaktan asla ayrılmayacağız!" dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ama) onlar: "Asla" dediler, "Musa bize dönünceye kadar o'na tapınmaktan vazgeçmeyeceğiz!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar da, "Musa bize dönünceye kadar buzağıya ibadet etmeye devam edeceğiz" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz dediler: bunun başına devam edip durmaktan asla ayrılmayız ta dönünciye kadar bize Musa

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dediler: "Musa bize dönünceye kadar buna tapmaktan vazgeçmeyeceğiz!"

 • Gültekin Onan

  Demişlerdi ki: "Musa bize geri gelinceye kadar ona (buzağıya) karşı bel büküp önünde eğilmekten kesinlikle ayrılmayacağız."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar ise: "Biz, demişlerdi, Musa bize dönüb gelinceye kadar o (buzağı) ya (tapmakda) kaaim ve daim olmakdan kat'iyyen ayrılmayacağız".

 • İbni Kesir

  Onlar da: Musa bize dönene kadar, buna sarılmaktan asla vazgeçmeyeceğiz, demişlerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar ise: -Musa bize geri dönünceye kadar buna sarılmaktan asla vazgeçmeyeceğiz, demişlerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar ise: "Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz!" diye karşılık vermişlerdi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Musa bize geri dönene kadar, ona (buzağıya) tapınıp durmaya devam edeceğiz. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Musa gelinceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz,' diye karşılık vermişlerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Halk "Musa bize dönüp gelinceye kadar, kendimizi buzağıya adamaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dediler.

 • Progressive Muslims

  They said: "We will remain devoted to it until Moses comes back to us. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They said: “We will not cease to be devoted to it until Moses returns to us.”)

 • Aisha Bewley

  They said, ‘We will not stop devoting ourselves to it until Musa returns to us. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "We will continue to worship it, until Moses comes back."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They said: "We will remain devoted to it until Moses comes back to us."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "We will remain devoted to it until Moses comes back to us."