Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Niçin bana uymadın? Yoksa buyruklarıma karşı mı çıktın?"

اَلَّا تَتَّبِعَنِۜ اَفَعَصَيْتَ اَمْر۪ي
Ella tettebian, e fe asayte emri.
#kelimeanlamkök
1ella
2tettebianineden bana uymadın?تبع
3efeasaytekarşı mı geldin?عصي
4emribuyruğumaامر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Musa döndüğünde, "Ey Harun!" dedi. "Sana ne engel oldu da, bunların sapıklığa düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime asi mi oldun?"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (92, 93) (Musa geldiğinde) "Ey Harun! Sapkınlığa düştüklerini gördüğünde bana uyman konusunda seni engelleyen neydi? Sen de mi emrime asi oldun?" demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Bana uymazlarken? Emrime karşı mı geldin?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Niçin bana uymadın? Yoksa buyruklarıma karşı mı çıktın?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Neden bana uymadın; buyruğuma karşı mı geldin?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bana uyman gerekmiyor muydu? Şimdi sen emrime karşı gelmiş olmadın mı?"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Benim ardım sıra gelmedin. Emrime isyan mı ettin?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  peşimden gelmedin. Benim emrime isyan mı ettin?" dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Neydi, onları terk edip) beni izlemekten (seni alıkoyan)? Yoksa, (bile bile) benim emrime karşı mı geldin?"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (92-93) Musa, (Tur'dan dönünce) şöyle dedi: "Ey Harun! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  benim ardımca gelmedin, emrime ısyan mı ettin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Neden bana uymadın, buyruğuma karşı mı geldin?" (Ve kardeşinin sakalından tutup çekmeğe başladı.)

 • Gültekin Onan

  "Niye bana uymadın, buyruğuma baş mı kaldırdın?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (92-93) Musa (avdetinde) dedi ki: "Ey Harun, bunların sapdıklarını gördüğün zaman bana tabi olmandan seni men eden ne idi? Sen benim emrime isyan mı etdin"?

 • İbni Kesir

  Benim ardımdan gelmekten? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bana tabi olmadın mı? Emrime karşı mı geldin?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (92-93) Musa döndüğünde bu durumu bilmediğinden: "Harun!" dedi, "onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu, yoksa emrime karşı mı geldin?" deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Bana tabi olarak (onlara doğruyu göstermedin)? Emrime isyan mı ettin?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Bana uymazlarken? Emrime karşı mı geldin?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Niçin bana uymadın? Yoksa buyruklarıma karşı mı çıktın?"

 • Progressive Muslims

  "Do you not follow me Have you disobeyed my command"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “From following me? Didst thou then disobey my command?”

 • Aisha Bewley

  Did you too, then, disobey my command?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "from following my orders? Have you rebelled against me?"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Do you not follow me? Have you disobeyed my command?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Do you not follow me? Have you disobeyed my command?"