Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah: "İkinizin duası kabul olunmuştur. Siz, doğru yolunuza devam edin. Bilmeyenlerin yoluna uymayın." dedi.

قَالَ قَدْ اُج۪يبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَق۪يمَا وَلَا تَتَّبِعَٓانِّ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ
Kale kad ucibet da'vetukuma festekima ve la tettebi anni sebilellezine la ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1kale(Allah) dedi kiقول
2kadmuhakkak
3ucibetkabul edildiجوب
4dea'vetukumaduanızدعو
5festekimadoğru yolda devam edinقوم
6ve lave
7tettebiaanniuymayınتبع
8sebileyollarınaسبل
9ellezinekimselerin
10la
11yea'lemunebilmeyen(lerin)علم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah,"İkinizin de duası kabul edilmiştir. O halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin!" dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah) "İkinizin duasına da elbette cevap verilmiştir. Siz doğru yolda olun ve o (gerçekleri) bilmeyenlerin yoluna uymayın!" demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki: "İkinizin duası kabul edilmiştir. Doğru olun ve bilmeyenlerin yolunu izlemeyin."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah: "İkinizin duası kabul olunmuştur. Siz, doğru yolunuza devam edin. Bilmeyenlerin yoluna uymayın." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah dedi ki "İkinizin de duası kabul edildi. Siz doğru olmaya devam edin ve kendini bilmezlerin yoluna uymayın."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dedi ki: "İkinizin yaptığı yakarışlar kabul edilmiştir. Bundan böyle dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Allah): "Doğrusu, her ikinizin de dileği kabul olumuştur" buyurdu; "bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah cevap verdi: "İkinizin duası kabul edildi. Doğruluktan şaşmayın! İlimden nasipsizlerin yolunu izlemeyin!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Allah) Dedi ki: "İkinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah buyurdu ki: "Peki duanız kabul olundu, siz yine doğru ve dürüst olmaya devam edin ve kendini bilmeyenlerin yoluna uymayın!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Allah:) "Bu dileğiniz kabul olundu" dedi, "öyleyse, siz ikiniz dosdoğru yolda sabır ve sebatla devam edin ve (doğru nedir, eğri nedir) bilmeyenlerin yolunu izlemeyin!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah da, "Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Peki buyurdu: duanız kabul olundu, siz yine istikamette devam edin ve kendini bilmiyenlerin meslekine uymayın

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Allah): "ikinizin du'ası kabul olundu," dedi, "doğru olun, bilmezlerin yoluna uymayın."

 • Gültekin Onan

  (Tanrı) Dedi ki: "İkinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Allah) dedi ki: "ikinizin de düası kabul olunmuşdur. O halde yine istikaametde (doğru hareketinizde) devam edin. Sakın bilmezlerin yoluna uymayın".

 • İbni Kesir

  Allah: ikinizin de duası kabul olundu. İkiniz de doğru yolda devam edin ve sakın bilmezlerin yolunu tutmayın, buyurdu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah: -İkinizin duası da kabul olundu, dürüst hareket edin; bilmeyenlerin yoluna asla uymayın, dedi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah buyurdu ki: "Dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin, müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Allah) dedi ki: "İkinizin duasına gerçekten icabet edildi.. . O halde dosdoğru olun. . . Cahillerin yoluna tabi olmayın!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki: 'İkinizin duası kabul edilmiştir. Doğru olun ve bilmeyenlerin yolunu izlemeyin.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah: "İkinizin duası kabul olunmuştur. Siz, doğru yolunuza devam edin. Bilmeyenlerin yoluna uymayın." dedi.

 • Progressive Muslims

  He said: "I have answered your prayer, so keep straight and do not follow the path of those who do not know. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He said: “Your supplication has been answered; so take a straight path, and follow not the path of those who know not.”

 • Aisha Bewley

  He said, ‘Your request is answered, so go straight and do not follow the way of those who have no knowledge. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He said, "Your prayer has been answered (O Moses and Aaron), so be steadfast, and do not follow the ways of those who do not know."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "Your call has been responded to, so keep straight and do not follow the path of those who do not know."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "The prayer of both of you has been accepted, so keep straight and do not follow the path of those who do not know."