Açık Kuran

Böylece sen, batıl olan her şeyden arınmış olarak, yüzünü kararlı bir şekilde Allah'ın, insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir! Allah'ın, insanın doğasına yerleştirdiği fıtrata uygun davran ki, Allah'ın yaratmasında bir değişime meydan verilmesin. Ayakta tutan, dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.

Rum, 30
Açık Kuran; insanların internet üzerinden Kur'an'a sade, basit, reklamsız ve en kolay yoldan ulaşmalarını amaçlayan gönüllülük esasıyla hayata geçirilen; maddi/manevi hiçbir kazanç amacı gütmeyen açık kaynaklı bir projedir.

Açık Kuran'ın hiçbir grup, topluluk, ideoloji, kurum, kuruluş, dernek, vakıf ile ilgisi yoktur.
Patreon'da destekle!
Patreon üzerinde yapılan destekler sunucu, servis ve tanıtım giderleri için kullanılmaktadır.

KULLANILAN TEKNOLOJİ VE SERVİSLER