2. Bakara suresi 138. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah'ın boyası!* Allah'tan daha iyi boyası olan kim? Biz, yalnızca ona kulluk edenlerdeniz.

صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ
Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbgaten, ve nahnu lehu abidun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Biz Allah'ın manevi rengiyle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz sadece O'na kulluk ederiz.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Budur ALLAH'ın sistemi! Kimin sistemi ALLAH'ınkinden daha iyidir? 'Biz yalnız O'na kulluk ederiz.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah'ın boyası!* Allah'tan daha iyi boyası olan kim? Biz, yalnızca ona kulluk edenlerdeniz.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
(Onlara şöyle deyin:) "Biz Allah'ın boyasını bozmayız.* Kimin boyası Allah'ın boyasından güzel olabilir ki? Biz yalnız O'na kulluk eden kimseleriz."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'ın boyası... Allah'tan daha güzel boyası olan kimdir? "Biz, O'na hizmet ederiz!"*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah'ın vurduğu boya... Kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir ki? İşte biz, (bunun için) yalnızca O'na kulluk ederiz.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah'ın boyasını esas alın. Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir! Biz yalnız O'na kulluk ederiz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah'ın boyası... Allah(ın boyasın)dan daha güzel boyası olan kimdir? Biz (yalnızca) O'na kulluk edenleriz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sen Allah'ın boyasına bak! (Vaftiz de ne ki!) Kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir? İşte biz O'na ibadet edenleriz!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(De ki: "Hayatımız) Allah'ın rengi (ile renklenir!) Kim (hayata) Allah'tan daha güzel renk verebilir, eğer gerçekten O'na kulluk ediyorsak?"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Biz, Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz" (deyin).
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah boyasına bak (vaftiz nolacak) Allahdan güzel boya vuran kim? Biz işte ona ibadet edenleriz
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah'ın boyası (ile boyan). Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Biz ancak O'na kulluk ederiz.
Gültekin Onan
Tanrı'nın boyası... Tanrı'dan daha güzel boyası olan kimdir? Biz O'na kulluk edenleriz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Biz) Allahın boyasıyle (boyanmışızdır). Allahdan daha güzel boyası olan kim? Biz ona kulluk edenleriz.
İbni Kesir
Allah'ın boyası (ile boyandık) . Boyası Allah'tan daha güzel olan kimdir? Biz O'na kulluk edenleriz.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İşte Allah'ın boyası! Allah'tan daha güzel boyası olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz!
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Siz Allah'ın verdiği rengi alınız. Allah'ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir? "Biz ancak O'na ibadet ederiz." deyiniz.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah boyası! Allah boyası ile boyanmış olmaktan güzel ne olabilir! Biz O'na kulluk edenleriz!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Such is GOD's system, and whose system is better than GOD's? "Him alone we worship."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Such is the coloring of God, and who is better than God in coloring? And to Him we are in service.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Such is God's immersion. Whose immersion is better than of God? To Him we serve.
# Kelime Anlam Kök
1 sibgate: boyası (ile boyan) صبغ
2 llahi: Allah'ın
3 ve men: ve kimdir
4 ehsenu: daha güzeli حسن
5 mine: -'tan
6 llahi: Allah-
7 sibgaten: boyası صبغ
8 ve nehnu: ve biz ancak
9 lehu: O'na
10 aabidune: kulluk ederiz عبد