2. Bakara suresi 171. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Gerçeği yalanlayan nankörlerin durumu, bağırılıp çağırılmayı duyan*, ancak bunu yalnız bir ses şeklinde algılayan sürünün durumuna benzer. Onlar; sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu nedenle, akıllarını da kullanmazlar.

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ
Ve meselullezine keferu ke meselillezi yen'ıku bi ma la yesmeu illa duaen ve nidaa, summun bukmun umyun fe hum la ya'kılun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah'ın indirdiğine tabi olma çağrısına aldırış etmeyen kafirlerin durumu, sadece çobanın bağırıpçağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebepten dolayı da düşünmezler.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnkarcıların durumu, sözleri ancak bağırma ve çağırma biçiminde algılayarak (anlamadan) tekrarlayan kişi gibidir. Sağır, dilsiz ve kördürler; düşünmezler.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Gerçeği yalanlayan nankörlerin durumu, bağırılıp çağırılmayı duyan*, ancak bunu yalnız bir ses şeklinde algılayan sürünün durumuna benzer. Onlar; sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu nedenle, akıllarını da kullanmazlar.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kendilerini ayetlere kapatanların* durumu, çağırma ve bağırma dışında bir anlama veremediği sese karşı öten karganın* durumu gibidir. Sağır, dilsiz ve kör kesilirler. Onlar akıllarını kullanmazlar.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Nankörlük edenlerin durumu, kendi bağırtısı yüzünden, bağırtı ve çağırtıdan başka bir şey duymayan kişinin durumunun tıpkısıdır. Onlar, sağırdır, dilsizdir, kördür; artık akıl etmezler.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İşte inkarda direnen bu kimselerin durumu, şu (sürüye) benzer: Bir sürü (düşünün ki), çobanın canhıraş haykırışını yalnızca çığlık-bağlık olarak algılıyor. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; çünkü onlar akıllarını kullanmazlar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
O küfre sapanların durumu, bağırıp çağırma dışında bir şeyi işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletemez onlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İnkar edenlerin örneği bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip (duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli) haykıran (bir hayvan)ın örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akıl erdiremezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O kafirlerin durumu, sadece bir çağırma ve bağırmadan başkasını duymaz bir kulakla haykıranın durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akıl da etmezler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Böylece, hakikati inkara şartlanmış olanların durumu, çobanın haykırışını işiten ama onu yalnız bir ses ve çağrı şeklinde algılayan sürünün durumuna benzer. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; zira akıllarını kullanmazlar.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İnkar edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
o kafirlerin meseli sade bir çağırma veya bağırmadan başkasını duymaz bir kulakla haykıranın haline benzer, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akıl da etmezler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O inkar edenler(i Hakk'a çağıran)ın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen (işittiği sesin manasını anlamayan hayvanlar)a haykıran kimsenin durumu gibidir. (Onlar), sağır, dilsiz ve kördürler, onun için düşünmezler.
Gültekin Onan
Kafirlerin örneği, bağırıp çağırmadan başka birşey işitmeyip (...) haykıran (bir hayvan)ın örneği gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akledemezler.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
O küfredenlerin haali bağırıb çağırışdan başka bir şey duymayan (anlamayan hayvanlara durmayıb) haykıran (bir çoban) ın haaline (ne kadar da) benziyor. (Onlar bir sürü) sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Onun için düşünmezler.
İbni Kesir
Küfredenlerin misali; bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayana haykıranınki gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akledemezler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah'a nankörlük edenlerin hali, çobanların çağırdığı fakat, onun bağırıp çağırışından başka bir şey işitmeyen hayvanların durumu gibidir. Onlar, öyle sağır, dilsiz ve körlerdir ki akıllarını kullanmazlar.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İnkarcıları hakka çağıranın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şeyden anlamayan hayvanlara haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kafirlerin hali, kendilerine yönelen, çağıranların sesini duyup da ne dediğini anlamayanların haline benzer. Çünkü onlar (anlayışları itibarıyla) sağırdırlar, dilsizdirler (Hakk'ı dillendiremezler), kördürler (apaçık hakikati değerlendiremezler). Akıllarını kullanmazlar!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The example of such disbelievers is that of parrots who repeat what they hear of sounds and calls, without understanding. Deaf, dumb, and blind; they cannot understand.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And the example of those who disbelieve is like one who repeats what he has heard of calls and cries; deaf, dumb, and blind, they do not comprehend.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The example of those who are unappreciative is like the one who repeats what he has heard of calls and shouts; deaf, dumb, and blind; they do not reason.
# Kelime Anlam Kök
1 ve meselu: durumu مثل
2 ellezine: kimselerin
3 keferu: inkar eden كفر
4 kemeseli: haline benzer مثل
5 llezi: kimsenin
6 yen'iku: haykıran نعق
7 bima: şeylere(hayvanlara)
8 la:
9 yesmeu: bir şey işitmeyen سمع
10 illa: başka
11 duaa'en: çağırmadan دعو
12 ve nida'en: ve bağırtıdan ندو
13 summun: sağırdırlar صمم
14 bukmun: dilsizdirler بكم
15 umyun: kördürler عمي
16 fehum: onun için onlar
17 la:
18 yea'kilune: düşünmezler عقل