2. Bakara suresi 227. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Eğer boşamaya kesin karar verirlerse; kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Ve in azemut talaka fe innallahe semiun alim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Eğer boşamaya karar verirlerse, şüphesiz Allah işitendir; bilendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Boşamaya kararlıysalar, ALLAH İşiten ve Bilendir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Eğer boşamaya kesin karar verirlerse; kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onları boşamaya karar vermişlerse, Allah dinler ve bilir.*
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Boşanmaya karar vermişlerse, kuşkusuz, Allah, Duyandır; Bilendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ama eğer ayrılmaya karar verirlerse, bilsinler ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Eğer boşamaya kesin karar vermişlerse, şüphesiz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
(Yok) Eğer boşamada kararlı davranırsa (boşanırlar). Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ancak, eğer boşanmaya karar verirlerse, şüphesiz Allah, söylediklerini işitir, kurduklarını bilir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ama eğer ayrılmaya kararlı iseler, unutmayın ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Eğer (yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yok eğer talaka azmetmişlerse şüphesiz Allah söylediklerini işidir, kurduklarını bilir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Eğer boşamağa kesin karar verirlerse, şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
Gültekin Onan
(Yok) Eğer boşanmada kararlı davranırlarsa (boşanırlar). Kuşkusuz Tanrı işitendir, bilendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Eğer (o suretle yemin edenler ric'at etmeyib de kadınlarını) boşamıya karar verirlerse (ayrılırlar). Şübhesiz Allah (onların sözlerini) hakkıyle işidici, (niyyetlerini) gerçekden bilicidir.
İbni Kesir
Şayet boşanmaya karar verirlerse, muhakkak Allah Semi'dir, Alim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Eğer boşanmaya karar verirlerse şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Yok eğer boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Eğer boşamaya karar verirlerse, şüphesiz Allah Semi'dir, Aliym'dir (niyetlerini bilir).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
If they go through with the divorce, then GOD is Hearer, Knower.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And if they insist on the divorce, then God is Hearer, Knowledgeable.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
If they insist on the divorce, then God is Hearer, Knowledgeable.
# Kelime Anlam Kök
1 ve in: eğer
2 azemu: kesin karar verirlerse عزم
3 t-talaka: boşamaya طلق
4 feinne: şüphesiz
5 llahe: Allah
6 semiun: işitendir سمع
7 alimun: bilendir علم