Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Eğer boşamaya kesin karar verirlerse; kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.
وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Ve in azemut talaka fe innallahe semiun alim.
#kelimeanlamkök
1ve ineğer
2azemukesin karar verirlerseعزم
3t-talakaboşamayaطلق
4feinneşüphesiz
5llaheAllah
6semiunişitendirسمع
7alimunbilendirعلم
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Eğer boşamaya karar verirlerse, şüphesiz Allah işitendir; bilendir.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Boşamaya kararlıysalar, ALLAH İşiten ve Bilendir.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Eğer boşamaya kesin karar verirlerse; kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onları boşamaya karar vermişlerse, Allah dinler ve bilir.
*
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Boşanmaya karar vermişlerse, kuşkusuz, Allah, Duyandır; Bilendir.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ama eğer ayrılmaya karar verirlerse, bilsinler ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Eğer boşamaya kesin karar vermişlerse, şüphesiz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
(Yok) Eğer boşamada kararlı davranırsa (boşanırlar). Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ancak, eğer boşanmaya karar verirlerse, şüphesiz Allah, söylediklerini işitir, kurduklarını bilir.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ama eğer ayrılmaya kararlı iseler, unutmayın ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Eğer (yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yok eğer talaka azmetmişlerse şüphesiz Allah söylediklerini işidir, kurduklarını bilir
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Eğer boşamağa kesin karar verirlerse, şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
Gültekin Onan
(Yok) Eğer boşanmada kararlı davranırlarsa (boşanırlar). Kuşkusuz Tanrı işitendir, bilendir.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Eğer (o suretle yemin edenler ric'at etmeyib de kadınlarını) boşamıya karar verirlerse (ayrılırlar). Şübhesiz Allah (onların sözlerini) hakkıyle işidici, (niyyetlerini) gerçekden bilicidir.
İbni Kesir
Şayet boşanmaya karar verirlerse, muhakkak Allah Semi'dir, Alim'dir.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Eğer boşanmaya karar verirlerse şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Yok eğer boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Eğer boşamaya karar verirlerse, şüphesiz Allah Semi'dir, Aliym'dir (niyetlerini bilir).
Rashad Khalifa The Final Testament
If they go through with the divorce, then GOD is Hearer, Knower.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And if they insist on the divorce, then God is Hearer, Knowledgeable.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
If they insist on the divorce, then God is Hearer, Knowledgeable.