Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum." Ne var ki sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar.

قُلْ اِنَّـمَٓا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِۘ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَٓاءَ اِذَا مَا يُنْذَرُونَ
Kul innema unzirukum bil vahyi ve la yesmeus summud duae iza ma yunzerun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2innemaben ancak
3unzirukumsizi uyarıyorumنذر
4bil-vehyivahiyleوحي
5velaama
6yesmeuişitmez(ler)سمع
7s-summusağır(lar)صمم
8d-duaa'eçağırıyıدعو
9izazaman
10ma
11yunzeruneuyarıldıklarıنذر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Ben sizi ancak vahiyle uyarıyorum." Fakat manen sağır olanlar, uyarıldıkları zaman, bu çağrıyı duymazlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum."* Sağır(lar), uyarıldıkları zaman bu çağrıyı duymaz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum" de. Ne var ki, sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum." Ne var ki sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Ben sizi sadece vahiyle uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları sırada yapılan çağrıyı işitmezler."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Sizi, yalnızca Tanrısal bildirim ile uyarıyorum. Ancak sağırlar uyarıldıklarında çağrıyı duymazlar!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ey Muhammed!) "Ben sizi sadece vahiyle uyarıyorum!" de. Ama, ne kadar uyarılsalar da (kalbi) sağır olanlar bu çağrıyı işitmeyecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Ben sizi ancak vahiyle uyarıyorum." Ama sağırlar, uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler ki!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Ben sizi yalnızca vahy ile uyarıp korkutuyorum. Ancak sağır olanlar, uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum; ama sağırlar ne kadar uyarılsalar çağrıyı işitmezler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Ben yalnızca vahye dayanarak sizi uyarıyorum!" Ne var ki, (kalbi) sağır olan kimseler bu çağrıyı işitmeyecek(ler)dir, defalarca uyarılsalar da.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum." Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki ben sizi ancak vahyile inzar ediyorum, amma ne kadar inzar edilseler sağırlar da'veti işitmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Ben ancak sizi vahiyle uyarıyorum. Ama sağır(lar) uyarıldıkları zaman çağırıyı işitmez(ler)."

 • Gültekin Onan

  De ki: "Ben sizi yalnızca vahiy ile uyarıp korkutuyorum. Ancak sağır olanlar, uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Ben ancak vahy ile sizin başınıza gelecek tehlikeleri haber veriyorum". (Fakat) sağırlar inzar (ve tehdid) edilecekleri zaman duymazlar.

 • İbni Kesir

  De ki: Ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum. Sağırlar uyarıldıkları zaman çağrıyı işitmezler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Uyarıldıkları zaman ancak sağırlar çağrıyı işitmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Ben Sizi sadece vahiyle uyarıyorum. Fakat belli ki sağırlar ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duyamazlar."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum".. . (Ne var ki) sağırlar uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum,' de. Ne var ki, sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum." Ne var ki sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar.

 • Progressive Muslims

  Say: "I am merely warning you with the inspiration. " But the deaf do not hear the call when they are being warned.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “I but warn you by revelation.” But the deaf hear not the call when they are warned.

 • Aisha Bewley

  Say: ‘I can only warn you through the Revelation. ’ But the deaf cannot hear the call when they are warned.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "I am warning you in accordance with divine inspiration." However, the deaf cannot hear the call, when they are warned.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "I am merely warning you with the inspiration." But the deaf do not hear the call when they are being warned.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "I am merely warning you with the inspiration." But the deaf do not hear the call when they are being warned.