Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizin için onlarda belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra bunların mahalli Beyt-i Atik'edir.

لَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِـعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّـهَٓا اِلَى الْبَيْتِ الْعَت۪يقِ۟
Lekum fiha menafiu ila ecelin musemmen summe mahılluha ilel beytil atik.
#kelimeanlamkök
1lekumsizin için vardır
2fihaonlarda
3menafiumenfaatlerنفع
4ila-ye kadar
5ecelinbir süre-اجل
6musemmenbelirliسمو
7summesonra
8mehilluhaonların varacakları yerحلل
9ila
10l-beyti(Eski) Ev'dir [Kâbe]بيت
11l-atikiEski (Ev'dir) [Kâbe]عتق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bunlarda sizin için belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra varacakları yer Beyt-i Atik'tir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlarda (hac hükümlerinde) sizin için belirli bir süreye kadar birtakım yararlar vardır. Sonra bunların varacakları yer, Eski Ev'e (Kâbe'ye) kadardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları o Tarihi Eve bağışlanmadan önce o (hayvan)lardan belli bir süre yararlanırsınız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sizin için onlarda belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra bunların mahalli Beyt-i Atik'edir.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Belirli bir süreye kadar* kurbanlıklarda sizin için bir takım faydalar vardır. Sonra varacakları son nokta Beyt-i atik (Kabe)dir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Belirlenmiş bir süreye dek, onlarda sizin için yararlar vardır. Sonunda, onların yeri En Eski Ev'dir.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Sarıldığınız) bu semboller sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar size yarar sağlamayı sürdürür; nihayet bu sembollerin gösterdiği güzergahı izleyenin varış yeri bu Özgürlük Mabedi olacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlarda sizin için, belirli bir süreye kadar yararlar vardır. Sonunda onların varacakları yer saldırılardan korunmuş/tarihi/yüce evdir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlarda sizin için adı konulmuş bir süreye kadar yararlar vardır. Sonra onların yerleri Beyt-i Atik'tir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sizin için o (kurbanlık hayvan)larda belli bir süreye kadar bir takım faydalar vardır; sonra da varacakları yer Beyt-i Atik (Ka'be)'dir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bu (simgeleri gözetmekte gösterilen bilinç ve duyarlığın) size (O'nun tarafından) belirlenmiş bir süreye kadar yararları olacaktır; sonra bunda güdülen amacın ve varılan sonucun (tevhid inancını simgeleyen) En Eski Mescid (olduğunu anlayacaksınız).

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kabe)'dir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sizin için onlarda muayyen bir zamana kadar bir takım menfeatler vardır, sonra da varacakları yer Beyti atika müntehidir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O(hayva)nlarda belli bir süreye kadar sizin için menfaatler vardır. Sonra onların varacakları yer, Eski Ev(Ka'be)dir. (Orada kurban edilirler).

 • Gültekin Onan

  Onlarda sizin için adı konulmuş bir ecele kadar yararlar vardır. Sonra onların yerleri Beyt-i Atik'tir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlardan muayyen bir zamana kadar sizin için menfeatler vardır. Sonra varacakları (kurban edilecekleri) yer Beyt-i atıyka müntehidir.

 • İbni Kesir

  Onlarda belli bir süreye kadar sizin için faydalar vardır. Sonra varacakları yer, Beyt el Atik ile son bulur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlarda sizin için belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra Kurban yeri Beyti'l- Atik (Kabe)dir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O kurbanlıklarda belirli bir süreye kadar sizin çeşitli menfaatleriniz vardır. Sonra varacakları yer, o en kıdemli mabedde son bulur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlarda sizin için belli bir ömür süresince faydalar vardır.. . Sonra onların varacakları yer Beyt-i Atik'tir (en eski şerefli hür ev - Beytullah - kalp).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları o Tarihi Eve bağışlanmadan önce o (hayvan) lardan belli bir süre yararlanırsınız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sizin için onlarda* belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra bunların mahalli* Beyt-i Atik'edir.*

 • Progressive Muslims

  In them are benefits to an appointed time, then their place is to the ancient sanctuary.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  For you in them are benefits to a stated term; then is their place of sacrifice to the ancient house.

 • Aisha Bewley

  You can make use of the sacrificial animals until a specified time, and then their place of sacrifice is by the Ancient House.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The (livestock) provide you with many benefits for a period, before being donated to the ancient shrine.*

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  In them are benefits to an appointed time, then their place is to the ancient Sanctuary.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  In them are benefits to an appointed time, then their place is to the ancient sanctuary.