Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Onlar, bollukta da darlıkta da infak ederler. Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah muhsin olanları sever.
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
Ellezine yunfikune fis serrai ved darrai vel kazıminel gayza vel afine anin nas, vallahu yuhibbul muhsinin.
#kelimeanlamkök
1ellezineonlar ki
2yunfikuneinfak ederlerنفق
3fi
4s-serra'ibolluktaسرر
5ve dderra'ive darlıktaضرر
6velkazimineyutkunurlarكظم
7l-gayzeöfke(lerin)iغيظ
8vel'aafineve affederlerعفو
9ani
10n-nasiinsanlarıنوس
11vallahuAllah da
12yuhibbuseverحبب
13l-muhsininegüzel davrananlarıحسن
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Muttakiler hem bolluk hem de darlık anlarında infak ederler; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
O erdemliler ki bollukta ve darlıkta yardım için para harcarlar, öfkelerini kontrol ederler, insanların kusurlarını görmemezlikten gelirler. ALLAH iyilik yapanları sever.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onlar
*
, bollukta da darlıkta da infak
*
ederler. Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah muhsin
*
olanları sever.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
(Yarışı kazanacak olanlar;) Bollukta ve darlıkta hayra harcayan, öfkelerine hakim olan ve insanların kusurlarına bakmayanlardır. Allah, güzel davrananları sever.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Onlar, varlıkta ve yoklukta yardımlaşmak amacıyla paylaşırlar, öfkelerini yenerler ve insanları hoşgörürler. Çünkü Allah, iyilik yapanları sever.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Onlar ki bollukta da darlıkta da infak ederler; öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanların hatalarını bağışlarlar; zira Allah iyilik edenleri sever.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yutanlardır onlar, insanları affedenlerdir. Allah, güzel düşünüp güzel davrananları sever.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O takva sahipleri, bollukta ve darlıkta nafaka verenler, kızdıklarında öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah, iyilik edenleri sever.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Onlar ki hem bolluk hem de darlık zamanında (Allah yolunda) harcarlar, öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanları affederler, çünkü Allah iyilik yapanları sever;
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O müttekiler ki bollukta ve darlıkta infak ederler, ve kızdıklarında öfkelerini yutarlar ve nasın kusurlarını afvedicidirler, Allah da muhsinleri sever
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O(koruna)nlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfke(lerin)i yutkunurlar, insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever.
Gültekin Onan
Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların) dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Tanrı, iyilik yapanları sever.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlar (O takvaa sahipleri) bollukda ve darlıkda infaak edenler, öfkelerini yutanlar, insanlar (ın kusurların) dan, afv ile, geçenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.
İbni Kesir
Onlar ki; bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah, ihsan edenleri sever.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Muttakiler, bollukta da darlıkta da veren, öfkelerine hakim olan ve insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah iyilik edenleri sever.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
O müttakiler ki bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Onlar ki, bollukta ve darlıkta Allah için karşılıksız bağışta bulunurlar, kızdıklarında öfkelerini kontrol ederler, insanların kusurlarını affederler. Allah ihsan edenleri sever.
Rashad Khalifa The Final Testament
who give to charity during the good times, as well as the bad times. They are suppressors of anger, and pardoners of the people. GOD loves the charitable.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
The ones who spend in prosperity and hardship, and who repress anger, and who pardon the people; God loves the good doers.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The ones who spend in prosperity and adversity, repress anger, and pardon the people; God loves the good doers.