Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Küfretmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atmaları;

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا
Ve bi kufrihim ve kavlihim ala meryeme buhtanen azima.
#kelimeanlamkök
1ve bikufrihimve küfürlerinden (ötürü)كفر
2ve kavlihimve sözlerindenقول
3alakarşı
4meryemeMeryem'e
5buhtanenbir iftiraبهت
6azimenbüyükعظم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
- Bir de, inkar etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atmaları ve"Allah'ınpeygamberi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük" demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar; fakat sadece onlara öyle olmuş gibi göründü. Onun hakkında ihtilafa düşenler, bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Bir de) inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından dolayı
*
(onları cezalandırmıştık).

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İnkarlarından ve Meryem hakkında büyük bir yalan uydurmalarından ötürü...

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Küfretmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atmaları;

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bunun bir sebebi de ayetleri görmezlikten gelmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Nankörlük ettikleri ve Meryem'e büyük bir karalama yaptıkları için.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Bir de inkarları, Meryem'e korkunç bir iftira atmaları

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Küfürleri yüzünden, Meryem aleyhinde büyük bir yalan söylemeleri yüzünden...

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
(Bir de) İnkara sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yine inkarları ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
ve hakikati inkar ettikleri ve Meryeme korkunç bir iftira attıkları için

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(156-157) Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yine küfürleri ve Meryeme karşi azim bir bühtan söylemeleri

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Küfürlerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından;

Gültekin Onan
(Bir de) küfretmeleri ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bir de onların (İsayı) inkar ile kafir olmaları, Meryemin aleyhhinde büyük iftira atıb söylemeleri.

İbni Kesir
Küfür etmeleri ve Meryem'e büyük iftirada bulunmalarından.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Bu, küfürleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyledir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(155-158) İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve "kalplerimiz perdelidir" demeleri -ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkarcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar- yine inkarları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve "Biz Allah'ın resulü(!) Meryem oğlu Mesih İsa'yı katlettik!" demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar İsa'yı öldüremediler, asamadılar da; öldürülen başkası idi, lakin kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Hakikati inkar etmeleri ve Meryem'e çok büyük iftira atmaları yüzünden!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İnkarlarından ve Meryem hakkında büyük bir yalan uydurmalarından ötürü...

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Gerçeği yalanlayarak nankörlük etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atmaları;

Rashad Khalifa The Final Testament
(They are condemned) for disbelieving and uttering about Mary a gross lie.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And for their rejection and their saying about Mary a great falsehood.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
For their rejection and them saying about Mary a great falsehood,