30. Rum suresi 30. ayet

/ 60
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

O halde hanif* olarak dine yüzünü* ikame et*. İnsanları, üzerinde yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına.* Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum* olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
Fe ekim vecheke lid dini hanifa, fıtratallahilleti fataran nase aleyha, la tebdile li halkıllah, zaliked dinul kayyimu ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Böylece sen, batıl olan her şeyden arınmış olarak, yüzünü kararlı bir şekilde Allah'ın, insanları üzerinde yarattığı doğa/fıtrat kanununa/ dine çevir! Allah'ın, insanın doğasına yerleştirdiği fıtrata uygun davran ki, Allah'ın yaratmasında bir değişime meydan verilmesin. Bu, gerçek dinin amacıdır; fakat insanların çoğu bilmez.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Bir tek Tanrıcı olarak kendini dine adamalısın. Nitekim, ALLAH insanları böyle bir yaratılış ile donatarak yaratmıştır. ALLAH'ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanların çoğu bilmez.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
O halde hanif* olarak dine yüzünü* ikame et*. İnsanları, üzerinde yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına.* Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum* olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın insanları yarattığı fıtrata çevir*. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Artık, gerçeğe aykırı şeylerden uzaklaşarak, yüzünü dine çevir. Allah'ın, insanların yaratılışına işlediğine yaraşan biçimde davran. Allah'ın yaratışında değişiklik olmaz. Dinin kaynağı ve dayanağı, işte budur. Fakat insanların çoğu bilmez.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İmdi sen, varlığını her tür sapmadan uzaklaşarak tümüyle doğru ve asıl dine, Allah'ın insanlığın özüne yaratılıştan nakşettiği fıtrata çevir; (ta ki) Allah'ın yarattığında olumsuz bir değişme olmasın: işte, değer (odaklı) gerçek Din'in (amacı) budur ve fakat insanların çoğu bilmiyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
O halde sen yüzünü, bir hanif olarak dine, Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yaratışında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiç bir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O halde yüzünü bir hanif olarak dine tut, Allah' ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtratına. Allah'ın yaratışında değişme yoktur, dosdoğru sabit din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Böylece sen, batıl olan her şeyden uzaklaşarak yüzünü kararlı bir şekilde (hak olan) dine çevir ve Allah'ın insan bünyesine nakşettiği fıtrata uygun davran: (ki,) Allah'ın yarattığında bir bozulma ve çürümeye meydan verilmesin: bu, sahih (bir) din(in gayesi)dir; ama çoğu insanlar onu bilmezler.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O halde yüzünü dine bir hanif olarak tut: o Allah fıtratına ki insanları onun üzerine yaratmıştır, Allah yaradışına bedel bulunmaz, doğru sabit din odur, velakin nasın ekserisi bilmezler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Sen yüzünü, Allah'ı birleyici olarak doğruca dine çevir: Allah'ın yaratma yasasına (uygun olan dine dön) ki, insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Gültekin Onan
Öyleyse sen yüzünü hanif olarak dine çevir; Tanrı'nın o fıtratına ki insanları bunun üzerine yaratmıştır (fatara). Tanrı'nın yaratışı için hiç bir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
O halde (Habibim) sen yüzünü bir müvahhid olarak dine, Allahın o fıtratına çevir ki O, insanları bunun üzerine yaratmışdır. Allahın yaratışına (hiçbir şey) bedel olmaz. Bu, dimdik ayakda duran bir dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
İbni Kesir
Öyleyse sen, yüzünü Hanif olarak dine, Allah'ın fıtratına çevir ki O, insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Ama insanların çoğu bilmezler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Hanif olarak yönünü dine çevir. Allah insanları yarattığında onun üzerinde yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik olamaz. İşte dosdoğru din! Fakat, insanların çoğu bilmezler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
O halde sen, batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü, hak din olan İslam'a yönelt. Yani Allah'ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah'ın bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Vechini (şuurunu) Hanif olarak (tanrıya tapınmaksızın, Allah'a şirk koşmaksızın) o Tek Din'e yönelt! O Allah Fıtratı'na (beynin ana çalışma sistem ve mekanizması) ki, insanları onun üzerine (o ana sistem ve mekanizmayla) yaratmıştır! Allah yaratışında değişme olmaz! İşte bu, Din-i Kayyim'dir (sonsuz geçerli Sistem, Sünnetullah'tır). . . Ne var ki insanların çoğunluğu (bu gerçeği) bilmezler.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Therefore, you shall devote yourself to the religion of strict monotheism. Such is the natural instinct placed into the people by GOD. Such creation of GOD will never change. This is the perfect religion, but most people do not know.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
So establish yourself to the system of monotheism. It is the inclination that God has nurtured the people on. There is no changing in the creation of God. Such is the pure system, but most of the people do not know.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
So establish yourself to the system of monotheism. It is the nature that God has made the people on. There is no changing in God's creation. Such is the pure system, but most people do not know.
# Kelime Anlam Kök
1 feekim: çevir قوم
2 vecheke: yüzünü وجه
3 liddini: dine دين
4 hanifen: Hanif olarak حنف
5 fitrate: yaratmasına فطر
6 llahi: Allah'ın
7 lleti: ki
8 fetara: yaratmıştır فطر
9 n-nase: insanları نوس
10 aleyha: ona göre
11 la:
12 tebdile: değiştirilemez بدل
13 lihalki: yaratması خلق
14 llahi: Allah'ın
15 zalike: işte odur
16 d-dinu: din دين
17 l-kayyimu: doğru قوم
18 velakinne: fakat
19 eksera: çoğu كثر
20 n-nasi: insanların نوس
21 la:
22 yea'lemune: bilmezler علم