Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O halde hanif olarak dine yüzünü ikame et. İnsanları, üzerinde yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّ۪ينِ حَن۪يفاًۜ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّت۪ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاۜ لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِۜ ذٰلِكَ الدّ۪ينُ الْقَيِّمُۗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَۗ
Fe ekim vecheke lid dini hanifa, fıtratallahilleti fataran nase aleyha, la tebdile li halkıllah, zaliked dinul kayyimu ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1feekimçevirقوم
2vechekeyüzünüوجه
3liddinidineدين
4hanifenHanif olarakحنف
5fitrateyaratmasınaفطر
6llahiAllah'ın
7lletiki
8fetarayaratmıştırفطر
9n-naseinsanlarıنوس
10aleyhaona göre
11la
12tebdiledeğiştirilemezبدل
13lihalkiyaratmasıخلق
14llahiAllah'ın
15zalikeişte odur
16d-dinudinدين
17l-kayyimudoğruقوم
18velakinnefakat
19ekseraçoğuكثر
20n-nasiinsanlarınنوس
21la
22yea'lemunebilmezlerعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Böylece sen, batıl olan her şeyden arınmış olarak, yüzünü kararlı bir şekilde Allah'ın, insanları üzerinde yarattığı doğa/fıtrat kanununa/ dine çevir! Allah'ın, insanın doğasına yerleştirdiği fıtrata uygun davran ki, Allah'ın yaratmasında bir değişime meydan verilmesin. Bu, gerçek dinin amacıdır; fakat insanların çoğu bilmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sen hanîf (Allah'ı birleyen) olarak yüzünü dine yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata* çevir!* Allah'ın yaratmasında değişme yoktur. İşte doğru din budur fakat insanların çoğu (bu gerçeği) bilmezler.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir tektanrıcı olarak kendini dine adamalısın. Nitekim, ALLAH insanları böyle bir yaratılış ile donatarak yaratmıştır. ALLAH'ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanların çoğu bilmez.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O halde hanif* olarak dine yüzünü* ikame et*. İnsanları, üzerinde yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına.* Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum* olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın insanları yarattığı fıtrata çevir*. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Artık, gerçeğe aykırı şeylerden uzaklaşarak, yüzünü dine çevir. Allah'ın, insanların yaratılışına işlediğine yaraşan biçimde davran. Allah'ın yaratışında değişiklik olmaz. Dinin kaynağı ve dayanağı, işte budur. Fakat insanların çoğu bilmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İmdi sen, varlığını her tür sapmadan uzaklaşarak tümüyle doğru ve asıl dine, Allah'ın insanlığın özüne yaratılıştan nakşettiği fıtrata çevir; (ta ki) Allah'ın yarattığında olumsuz bir değişme olmasın: işte, değer (odaklı) gerçek Din'in (amacı) budur ve fakat insanların çoğu bilmiyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O halde sen yüzünü, bir hanif olarak dine, Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yaratışında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiç bir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O halde yüzünü bir hanif olarak dine tut, Allah' ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtratına. Allah'ın yaratışında değişme yoktur, dosdoğru sabit din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Böylece sen, batıl olan her şeyden uzaklaşarak yüzünü kararlı bir şekilde (hak olan) dine çevir ve Allah'ın insan bünyesine nakşettiği fıtrata uygun davran: (ki,) Allah'ın yarattığında bir bozulma ve çürümeye meydan verilmesin: bu, sahih (bir) din(in gayesi)dir; ama çoğu insanlar onu bilmezler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O halde yüzünü dine bir hanif olarak tut: o Allah fıtratına ki insanları onun üzerine yaratmıştır, Allah yaradışına bedel bulunmaz, doğru sabit din odur, velakin nasın ekserisi bilmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sen yüzünü, Allah'ı birleyici olarak doğruca dine çevir: Allah'ın yaratma yasasına (uygun olan dine dön) ki, insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

 • Gültekin Onan

  Öyleyse sen yüzünü hanif olarak dine çevir; Tanrı'nın o fıtratına ki insanları bunun üzerine yaratmıştır (fatara). Tanrı'nın yaratışı için hiç bir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O halde (Habibim) sen yüzünü bir müvahhid olarak dine, Allahın o fıtratına çevir ki O, insanları bunun üzerine yaratmışdır. Allahın yaratışına (hiçbir şey) bedel olmaz. Bu, dimdik ayakda duran bir dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

 • İbni Kesir

  Öyleyse sen, yüzünü Hanif olarak dine, Allah'ın fıtratına çevir ki O, insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Ama insanların çoğu bilmezler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hanif olarak yönünü dine çevir. Allah insanları yarattığında onun üzerinde yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik olamaz. İşte dosdoğru din! Fakat, insanların çoğu bilmezler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O halde sen, batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü, hak din olan İslam'a yönelt. Yani Allah'ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah'ın bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Vechini (şuurunu) Hanif olarak (tanrıya tapınmaksızın, Allah'a şirk koşmaksızın) o Tek Din'e yönelt! O Allah Fıtratı'na (beynin ana çalışma sistem ve mekanizması) ki, insanları onun üzerine (o ana sistem ve mekanizmayla) yaratmıştır! Allah yaratışında değişme olmaz! İşte bu, Din-i Kayyim'dir (sonsuz geçerli Sistem, Sünnetullah'tır).. . Ne var ki insanların çoğunluğu (bu gerçeği) bilmezler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir tek Tanrıcı olarak kendini dine adamalısın. Nitekim, ALLAH insanları böyle bir yaratılış ile donatarak yaratmıştır. ALLAH'ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanların çoğu bilmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O halde hanif* olarak dine yüzünü* ikame et*. İnsanları, üzerinde yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına.* Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum* olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.

 • Progressive Muslims

  So establish yourself to the system of monotheism. It is the inclination that God has nurtured the people on. There is no changing in God's creation. Such is the pure system, but most people do not know.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  So set thou thy face towards the doctrine, inclining to truth: — the nature of God with which He created people — (there is no changing the creation of God) that is the right doctrine, (but most men know not)

 • Aisha Bewley

  So set your face firmly towards the Deen, as a pure natural believer, Allah’s natural pattern on which He made mankind. There is no changing Allah’s creation. That is the true Deen – but most people do not know it –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Therefore, you shall devote yourself to the religion of strict monotheism. Such is the natural instinct placed into the people by GOD. Such creation of GOD will never change. This is the perfect religion, but most people do not know.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So establish yourself to the system of monotheism. It is the inclination that God has nurtured the people on. There is no changing in the creation of God. Such is the pure system, but most of the people do not know.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So establish yourself to the system of monotheism. It is the nature that God has made the people on. There is no changing in God's creation. Such is the pure system, but most people do not know.