Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer, münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde yalan ve kötü haber yayanlar bu davranışlarına son vermezlerse, ant olsun ki, seni onlara musallat ederiz de seninle bir arada daha fazla kalamazlar.

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَد۪ينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ف۪يهَٓا اِلَّا قَل۪يلاًۚۛ
Le in lem yentehil munafikune vellezine fi kulubihim maradun vel murcifune fil medineti le nugriyenneke bihim summe la yucaviruneke fiha illa kalila.
#kelimeanlamkök
1leinandolsun eğer
2lem
3yentehivazgeçmezlerseنهي
4l-munafikuneiki yüzlülerنفق
5vellezineve
6fibulunanlar
7kulubihimkalblerindeقلب
8meradunbir hastalıkمرض
9velmurcifunekötü haberler yayanlarرجف
10fi
11l-medinetişehirdeمدن
12lenugriyennekeseni üstüne sürerizغرو
13bihimonların
14summesonra
15la
16yucavirunekesenin yanında kalamazlarجور
17fihaorada
18illadışında
19kalilenaz bir zamanقلل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun, münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, seni onların üzerine süreriz. Sonra orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (60, 61) Şüphesiz ki münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde çirkin haber yayanlar* vazgeçmezlerse, seni onların üzerine salarız; sonra lanetlenmiş olarak, orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. Nerede ele geçirilirlerse yakalanır ve (şiddetli bir) ölümle öldürülürler.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kentteki saldırganlar (size karşı olan saldırılarına) son vermezlerse seni onlara musallat ederiz; sonra orada, senin çevrende kısa bir süre kalabilirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer, münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde yalan ve kötü haber yayanlar bu davranışlarına son vermezlerse, ant olsun ki, seni onlara musallat ederiz de seninle bir arada daha fazla kalamazlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İkiyüzlüler ile, kalplerinde hastalık olanlar ve Medine'de tedirginliğe yol açanlar, yaptıklarına son vermezlerse seni onların üstüne salarız, artık çevrende fazla kalamazlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İkiyüzlüler, yüreklerinde sayrılık olanlar ve çevrede kötü haberler yayarak ortalığı karıştıranlar buna son vermezlerse, onların üzerinde üstünlük kurmanı sağlarız. Orada senin yanında çok az kalabilirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şu kesin ki, eğer ikiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde yalan haber yayarak ortalığı karıştıranlar buna bir son vermezlerse, seni onların üzerine öyle bir salarız ki, sonra kısa bir süre dışında sana komşu olarak bile orada kalamazlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İkiyüzlüler, kalplerinde maraz bulunanlar, şehirde çirkin haberler yayanlar, bu yaptıklarına son vermezlerse, seni onların üzerine gitmeye elbette teşvik edeceğiz. Bundan sonra onlar, orada senin yakınında, çok az kalabilirler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde kışkırtıcılık yapan (yalan haber yayan)lar (bu tutumlarına) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldırtırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki, eğer o münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde yalan haberler yapıp tahrikte bulunanlar vazgeçmezlerse, mutlaka seni kendilerine musallat kılarız sonra orada çevrene pek az yanaşabilirler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İşte böyle, eğer ikiyüzlüler, kalplerinde hastalık olanlar ve yalan haberler yayarak (Peygamber'in) kent(in)de huzursuzluk çıkaranlar (düşmanca hareketlerinden) vazgeçmezlerse (ey Muhammed,) onlar üzerinde üstünlük kurmanı sağlarız, o zaman bu (kentte) sana çok az bir süre komşu kalacaklardır:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (60-61) Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalim hakkı için eğer vazgeçmezlerse o münafıklar, kalblerinde maraz bulunanlar ve şehirde eracif neşr eden, tahrikat yapanlar, mutlak ve muhakkak seni kendilerine musallat kılarız, sonra orada cıvarına pek az yanaşabilirler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun, iki yüzlüler, kalblerinde hastalık bulunanlar, şehirde kötü haberler yayanlar (bu yaptıklarından) vazgeçmezlerse seni onların üstüne süreriz (onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emrederiz); sonra orada, senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde kışkırtıcılık yapan (yalan haber yayan)lar (bu tutumlarına) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldırtırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun, eğer münafıklar, vicdanlarında bir maraz bulunanlar, şehirde fena haberler yayanlar (bu hallerinden) vaz geçmezler) se mutlak ve muhakkak seni kendilerine musallat ederiz. Sonra orada seninle az bir (zamandan fazla) komşu olamazlar.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki münafıklar, kalblerinde hastalık bulunanlar, şehirde bozguncu haberler yayanlar, buna son vermezlerse; muhakkak seni onlarla mücadeleye çağırırız da sonra çevrende az bir zamandan fazla kalamazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve Medine'de bozguncu, asılsız haber yayanlar eğer buna son vermezlerse, seni onların üzerine göndeririz, sonra orada seninle komşulukları fazla sürmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (60-61) Münafıklar, kalplerinde bir hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, Biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lanetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki ikiyüzlüler, sağlıksız düşünenler ve Medine'deki dedikodu yayanlar eğer vazgeçmezler ise, kesinlikle seni onlara salarız.. . Sonra orada sana az komşuluk yapmış olurlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kentteki saldırganlar (size karşı olan saldırılarına) son vermezlerse seni onlara musallat ederiz; sonra orada, senin çevrende kısa bir süre kalabilirler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer, münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde yalan ve kötü haber yayanlar bu davranışlarına son vermezlerse, ant olsun ki, seni onlara musallat ederiz de seninle bir arada daha fazla kalamazlar.

 • Progressive Muslims

  If the hypocrites, and those with disease in their hearts and those who spread lies in the city do not refrain, then We will let you overpower them, then they will not be able to remain as your neighbours except for a short while.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  If the waverers desist not, and those in whose hearts is disease, and the spreaders of lies in the city, We will impel thee against them; then will they not be your neighbours therein save a little,

 • Aisha Bewley

  If the hypocrites and those with sickness in their hearts and the rumour-mongers in Madina do not desist, We will set you onto them. Then they will only be your neighbours there a very short time.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Unless the hypocrites, and those with disease in their hearts, and the vicious liars of the city refrain (from persecuting you), we will surely grant you the upper hand, then they will be forced to leave within a short while.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  If the hypocrites and those with disease in their hearts and those who spread lies in the city do not refrain, then We will let you overpower them, then they will not be able to remain as your neighbors except for a short while.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If the hypocrites, and those with disease in their hearts and those who spread lies in the city do not refrain, then We will let you overpower them, then they will not be able to remain as your neighbors except for a short while.