Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve Allah'tan gelen nimet ve lütufla kendilerine bir kötülük dokunmadan geri döndüler. Allah'ın rızasını kazandılar. Allah, Büyük Lütuf Sahibi'dir.

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُٓوءٌۙ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِۜ وَاللّٰهُ ذُوفَضْلٍ عَظ۪يمٍ
Fenkalebu bi ni'metin minallahi ve fadlin lem yemseshum suun, vettebeu rıdvanallah, vallahu zu fadlin azim.
#kelimeanlamkök
1fenkalebugeri döndülerقلب
2binia'metinbir ni'metleنعم
3mine-tan
4llahiAllah-
5ve fedlinve bolluklaفضل
6lem
7yemseshumkendilerine dokunmadıمسس
8su'unhiçbir kötülükسوا
9vettebeuve uydularتبع
10ridvanerızasınaرضو
11llahiAllah'ın
12vallahuAllah
13zusahibidir
14fedlinlutufفضل
15aziminbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bunun üzerine, kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, Allah'ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah, büyük kerem sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bunun üzerine), kendilerine hiçbir sıkıntı dokunmadan, Allah'ın nimet ve iyiliğiyle geri dönmüş, Allah'ın rızasına uymuşlardı. Allah büyük iyilik sahibidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böylece, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan, ALLAH'tan bir nimet ve lütufla geri döndüler. ALLAH'ın rızasını gözetmişlerdi. Büyük lütfun sahibi ALLAH'tır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve Allah'tan gelen nimet ve lütufla kendilerine bir kötülük dokunmadan geri döndüler. Allah'ın rızasını kazandılar. Allah, Büyük Lütuf Sahibi'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sonra Allah'ın nimeti ve ikramı ile bir sıkıntı görmeden geri döndüler. Onlar, Allah'ı razı etmeye çalışıyorlardı. Allah, büyük ikram sahibidir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bu yüzden, Allah tarafından bir nimet ve lütufla, onlara bir kötülük dokunmadan geri döndüler. Allah'ın hoşnutluğunu gözettiler. Çünkü Allah, Büyük Lütuf Sahibidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar, Allah'ın nimeti ve lütfu sayesinde kendilerine hiç bir zarar dokunmadan geri döndüler. Zira onlar Allah'ın rızasına taliptiler: zira Allah sınırsız lütuf sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Böyle olduğu içindir ki, Allah'tan bir nimet ve lütufla geri döndüler, hiçbir kötülük dokunmamıştı onlara. Allah'ın rızasını izlediler. Allah çok büyük bir lütfun sahibidir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bundan dolayı, kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler. Onlar, Allah'ın rızasına uydular. Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonra da kendilerine hiçbir keder dokunmaksızın Allah'tan bir nimet ve lütuf ile geri döndüler ve Allah'ın hoşnutluğunun ardınca gittiler. Allah, daha da çok bir lütuf sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve Allah'ın lütfu ve nimeti ile (savaştan) bir zarara uğramadan döndüler: Çünkü onlar, Allah'ın rızası için çabalıyorlardı; ve Allah, yüceliğinde ve lütfunda sınırsızdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bundan dolayı Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  sonra da kendilerine hiç bir keder dokunmaksızın Allahdan bir ni'met ve bir fazl ile avdet ettiler ve Allahın rızası ardınca gittiler, daha çok büyük bir fazlın sahibidir Allah

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bundan dolayı Allah'tan bir ni'met ve bollukla geri döndüler, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı. Ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lutuf sahibidir.

 • Gültekin Onan

  Bundan dolayı, kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Tanrı'dan bir nimetle geri döndüler. Onlar, Tanrı'nın rızasına uydular. Tanrı, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bunun üzerine kendilerine hiç bir fenalık dokunmadan Allahdan ni'met (afiyet ve selamet) ve fazl (-u ticaret) ile geri geldiler. (Bu suretle) Allanın rızaasına da uymuş bulundular. Allah, çok büyük lutf-ü inayet saahibidir.

 • İbni Kesir

  Sonra da kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve bollukla geri döndüler. Allah'ın rızasına uydular. Ve Allah, çok büyük lutuf sahibidir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan olan bir nimet ve fazilet ile döndüler. Allah'ın rızasına uydular. Allah, fazilet ve azamet sahibidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sonra da kendilerine hiç bir fenalık dokunmadan, Allah'tan bir afiyet, selamet ve lütuf ile geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah çok büyük lütuf ve inayet sahibidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bu inanç nedeniyle kendilerine hiçbir zarar dokunmadan Allah'ın nimet ve fazlıyla geri döndüler. Allah rıdvanına tabi oldular. Allah Aziym fazl sahibidir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böylece, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan, ALLAH'tan bir nimet ve lütufla geri döndüler.. ALLAH'ın rızasını gözetmişlerdi. Büyük lütfun sahibi ALLAH'tır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve Allah'tan gelen nimet ve lütufla kendilerine bir kötülük dokunmadan geri döndüler. Allah'ın rızasını kazandılar. Allah, Büyük Lütuf Sahibi'dir.

 • Progressive Muslims

  So they came back with a reward from their Lord and a bounty, no harm would touch them. And they had followed the pleasure of God, and God is the One with great pleasure.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  So they returned with favour and bounty from God, evil not touching them. And they sought the approval of God; and God is possessor of tremendous bounty.

 • Aisha Bewley

  So they returned with blessings and bounty from Allah and no evil touched them. They pursued the pleasure of Allah. Allah’s favour is indeed immense.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They have deserved GOD's blessings and grace. No harm ever touches them, for they have attained GOD's approval. GOD possesses infinite grace.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So they came back with a recompense from God and a bounty, no harm would touch them. And they had followed the pleasure of God, and God is the One with great pleasure.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So they came back with a blessing from God and a bounty, no harm would touch them. They had followed the pleasure of God, and God is the One with great bounty.