Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Ey Rabb'imiz! Kuşkusuz, kimi ateşe sokarsan, onu perişan edersin. Zalimlerin yardımcıları yoktur."

رَبَّنَٓا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُۜ وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارٍ
Rabbena inneke men tudhılin nare fe kad ahzeyteh, ve ma liz zalimine min ensar.
#kelimeanlamkök
1rabbenaRabbimizربب
2innekeşüphesiz sen
3menkimi
4tudhilisokarsanدخل
5n-naraateşeنور
6fekadmuhakkak ki
7ehzeytehuonu perişan etmişsindirخزي
8ve mayoktur
9lizzaliminezalimlerinظلم
10minhiçbir
11ensarinyardımcılarıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Ey Rabbimiz! Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rabbimiz! Doğrusu sen kimi ateşe koyarsan, artık onu elbette rezil etmişsindir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Efendimiz, sen kimi ateşe sokarsan elbette onu rezil etmişsindir. Zalimlere yardım eden olmaz."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Ey Rabb'imiz! Kuşkusuz, kimi ateşe sokarsan, onu perişan edersin. Zalimlerin yardımcıları yoktur."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Sahibimiz! Sen kimi o ateşe sokarsan perişan edersin. Yanlış yapanların yardımcıları olmaz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Efendimiz! Kuşkusuz, kimi ateşe sokarsan, onu aşağılamışsındır. Haksızlık yapanların zaten yardımcısı yoktur!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Rabbimiz! Sen kimi ateşe mahkum edersen, kesinlikle onu rezil etmiş olursun; ve o zalimler yardımcı da bulamazlar!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin, yardımcıları olmayacaktır."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Rabbimiz, şüphesiz Sen kimi ateşe sokarsan, artık onu 'hor ve aşağılık' kılmışsındır; zulmedenlerin yardımcıları yoktur."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey Rabbimiz, şüphesiz sen, kimi o ateşe sokarsan onu kesinlikle rezil ve perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Ey Rabbimiz! Kimi ateşe mahkum edersen, kuşkusuz, onu (bu dünyada) alçaltmış olursun: Ve bu zalimler, hiçbir yardımcı da bulamazlar."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan, onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbena: çünkü sen kimi o ateşe sokarsan onu muhakkak rüsva ve perişan etmişindir, zalimlerin de yardımcıları yoktur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Rabbimiz, sen birini ateşe soktun mu, onu perişan etmişsindir. zalimlerin yardımcıları yoktur."

 • Gültekin Onan

  "Rabbimiz, şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan, artık onu 'hor ve aşağılık' kılmışsındır; zulmedenlerin yardımcıları yoktur."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Ey Rabbimiz, hakıykat Sen kimi o ateşe sokarsan şübhesiz onu hor ve hakir edersin. (Orada) zaalimlerin hiç bir yardımcıları da yokdur".

 • İbni Kesir

  Rabbımız; Sen, kimi ateşe sokarsan; şüphesiz onu perişan edersin. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rabbimiz şüphesiz sen kimi ateşe atarsan, onu perişan edersin, zalimlerin yardımcıları da yoktur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Ey Yüce Rabbimiz! Sen kimi ateşe koyarsan, muhakkak onu rezil edersin. Zalimlerin hiç bir yardımcısı yoktur!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu muhakkak aşağılamış olursun. Nefsine zulmedenlere hiçbir yardımcı (kurtarıcı) olmaz!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan elbette onu rezil etmişsindir. Zalimlere yardım eden olmaz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey Rabb'imiz! Kuşkusuz, kimi ateşe sokarsan, onu perişan edersin. Zalimlerin yardımcıları yoktur.

 • Progressive Muslims

  "Our Lord, whoever You admit to the Fire has been disgraced. The wicked will have no supporters."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Our Lord: whom Thou causest to enter the Fire: him hast Thou disgraced”; and there are for the wrongdoers no helpers.

 • Aisha Bewley

  Our Lord, those You cast into the Fire, You have indeed disgraced. The wrongdoers will have no helpers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Our Lord, whomever You commit to Hell are the ones You have forsaken. Such transgressors have no helpers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Our Lord, whoever You admit to the Fire has been disgraced. The wicked will have no supporters."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Our Lord, whoever You admit to the fire has been disgraced. The wicked will have no supporters."