ربب
Seç:  
Ra-Be-Be : Usta ve efendi olan, toparlayan, bir araya getiren, sahip olan/elinde tutan, kural, yükseltmek, yetiştirmek, korumak, şef, gardiyan, düzenleyen, belirleyen, bekçi, sağlayan, esirgeyen, koruyan, mükemmelleştiren, ödüllendiren, yaratan, sürdüren, özellikleri yeniden düzenleyen, geliştiren, büyümenin kural ve kanunlarını belirleyen, bir şeyi tamamlanma hedefine ulaşıncaya kadar birbirini takip eden en uygun koşullarlarla karşı karşıya getirerek teşvik eden, derece derece tamamlanmaya doğru götüren, kim ki bir şeye sahip olur onun rabbidir.

Türkçe’ye girmiş türevler : erbap, rabbena, rabbi, terbiye, murabba, mürebbi, mürebbiye, rabbani, rabbi, rabbülalemin, yarabbi

~ Aram rab, rabbā רַב/רַבָּא 1. büyük (sıfat), 2. ulu kişi, efendi < Aram #rb רב büyük olma, artma, büyüme = Akad rabū büyük
Ayetler
Fatiha / 1:2:3 رَبِّ rabbi Rabbi
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:5:5 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:21:4 رَبَّكُمُ rabbekumu Rabbinize
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:26:19 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:30:3 رَبُّكَ rabbuke Rabbin
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:37:4 رَبِّهِ rabbihi Rabbi-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:46:5 رَبِّهِمْ rabbihim Rablerine
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:49:17 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbiniz-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:61:11 رَبَّكَ rabbeke Rabbine
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:62:18 رَبِّهِمْ rabbihim rablerinin
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:68:4 رَبَّكَ rabbeke Rabbine
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:69:4 رَبَّكَ rabbeke Rabbine
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:70:4 رَبَّكَ rabbeke Rabbine
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:76:21 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbiniz
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:105:16 رَبِّكُمْ rabbikum rabbiniz-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:112:11 رَبِّهِ rabbihi Rabbinin
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:124:4 رَبُّهُ rabbuhu Rabbi
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:126:4 رَبِّ rabbi Rabbim
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:127:8 رَبَّنَا rabbena Rabbi'imiz
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:128:1 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim