Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Allah'a ve Resul'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah, Kafirleri sevmez.

قُلْ اَط۪يعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ
Kul etiullahe ver resul, fe in tevellev fe innallahe la yuhibbul kafirin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2etiuita'at edinطوع
3llaheAllah'a
4ve rrasuleve Elçiyeرسل
5feineğer
6tevellevdönerlerseولي
7feinnemuhakkak ki
8llaheAllah
9la
10yuhibbusevmezحبب
11l-kafirinekafirleriكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat ediniz." Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah, kafirleri sevmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Allah'a ve Elçi'ye itaat edin! Yüz çevirirseniz (bilin ki) Allah kâfirleri sevmez."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "ALLAH'a ve elçiye itaat edin" de. Yüz çevirirlerse, elbette ALLAH inkarcıları sevmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Allah'a ve Resul'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah, Kafirleri sevmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki: "Allah'a yani Kitabına boyun eğin." Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah, ayetleri görmezlikten gelenleri (kafirleri) sevmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Allah'a ve elçiye boyun eğin!" Yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah, nankörlük edenleri sevmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Allah'a ve elçisine itaat edin! Yok eğer itaatten yüz çevirirseniz, iyi bilin ki Allah nankörleri sevmez."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şunu da söyle: "Allah'a ve resule itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse, Allah küfre sapanları sevmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Allah'a ve elçisine itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kafirleri sevmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: Allah'a ve peygambere itaat edin! Eğer aksine giderlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin." Eğer (bundan) yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah hakikati inkar edenleri sevmez.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: Allaha ve Peygambere ıtaat edin; eğer aksine giderlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Allah'a ve Elçiye ita'at edin!" Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah, kafirleri sevmez.

 • Gültekin Onan

  De ki "Tanrı'ya ve elçisine itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Tanrı kafirleri sevmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Allaha ve o peygambere itaat edin". Eğer yüz çevirirlerse şübhesiz ki Allah da o kafirleri sevmez..

 • İbni Kesir

  Allah'a ve peygamberlere itaat edin, de. Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah, kafirleri sevmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Allah'a ve Resulüne itaat edin! Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah, kafirleri sevmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Allah'a ve Resulullaha itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Allah'a ve Rasule itaat edin!".. . Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah hakikati inkar edenleri sevmez.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'ALLAH'a ve elçiye itaat edin,' de. Yüz çevirirlerse, elbette ALLAH inkarcıları sevmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Allah'a ve Rasul'e itaat edin!" Eğer yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah, gerçeği yalanlayan nankörleri sevmez.

 • Progressive Muslims

  Say: "Obey God and the messenger. " But if they turn away, then God does not like the rejecters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Obey God and the Messenger.” Then if they turn away: God loves not the false claimers of guidance.

 • Aisha Bewley

  Say, ‘If you love Allah, then follow me and Allah will love you and forgive you for your wrong actions. Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Proclaim: "You shall obey GOD and the messenger." If they turn away, GOD does not love the disbelievers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Obey God and the messenger." But if they turn away, then God does not love the rejecters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Obey God and the messenger." But if they turn away, then God does not like the ingrates.