رسل
Seç:  
Ra-Sin-Lam : "Bir haberci/elçi göndermek, bağış, ihsan, bırakmak, salmak. rasul (çoğul rusul) - elçi, bir mesajın taşıyıcısı, haberci. risalat - mesaj, görev, vazife, misyon, mektup. arsala (f. 4) - göndermek. mursalat (çoğul mursalatun) - gönderilen şey/ler."

Türkçe’ye girmiş türevler : resul, resulullah, irsaliye, mürsel, risale

İbr rāşal רשׁל gevşeme, salınma, rüzgârda sallanma
Ayetler
Bakara / 2:119:2 أَرْسَلْنَاكَ erselnake seni gönderdik
fiil
if'al kalıbı
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:151:2 أَرْسَلْنَا erselna gönderdiğimiz
fiil
if'al kalıbı
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:87:19 رَسُولٌ rasulun bir resul
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:87:8 بِالرُّسُلِ bir-rusuli resuller
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:98:6 وَرُسُلِهِ ve rusulihi ve resullerine
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:101:3 رَسُولٌ rasulun bir elçi
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:108:5 رَسُولَكُمْ rasulekum rasulunüzden
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:129:4 رَسُولًا rasulen bir elçi
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:143:10 الرَّسُولُ r-rasulu rasulün (de)
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:143:23 الرَّسُولَ r-rasule Elçi'ye
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:151:4 رَسُولًا rasulen bir Elçi
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:214:19 الرَّسُولُ r-rasulu resul
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:253:2 الرُّسُلُ r-rusulu elçiler ki
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Bakara / 2:279:8 وَرَسُولِهِ ve rasulihi ve Elçisi
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:285:14 وَرُسُلِهِ ve rusulihi ve resullerine
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:285:2 الرَّسُولُ r-rasulu Resul
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:285:20 رُسُلِهِ rusulihi O'nun elçileri-
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:252:9 الْمُرْسَلِينَ l-murseline gönderilenlerdensin
isim
if'al kalıbı
edilgen
eril, çoğul
mecrur isim
Ali İmran / 3:32:4 وَالرَّسُولَ ve rrasule ve Elçiye
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:49:1 وَرَسُولًا ve rasulen ve bir elçi (şöyle diyen)
isim
eril
mansub isim
belirsiz