Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birr'e erişemezsiniz. Ne infak ederseniz, Allah, onu bilir.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَۜ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِه۪ عَل۪يمٌ
Len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun, ve ma tunfiku min şey'in fe innallahe bihi alim.
#kelimeanlamkök
1lenasla
2tenalueremezsinizنيل
3l-birraiyiliğeبرر
4hattakadar
5tunfiku(Allah için) harcayıncayaنفق
6mimmaşeylerden
7tuhibbunesevdiğinizحبب
8ve mave ne ki?
9tunfikuharcarsanızنفق
10minherhangi bir
11şey'inşeydenشيا
12feinneşüphesiz
13llaheAllah
14bihionu
15alimunbilirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sevdiğiniz şeylerden başkaları için harcamadıkça iyiye ulaşamazsınız; her ne harcarsanız şüphesiz Allah ondan tamamıyla haberdardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) infak edinceye (verinceye) kadar asla iyiliğe ulaşamazsınız.Şüphesiz ki Allah her neyi infak ederseniz (verirseniz) onu bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sevdiğiniz şeylerden ekonomik yardım olarak vermedikçe erdemli bir kişi olamazsınız. Her neyi verirseniz ALLAH mutlaka onu bilir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birr'e erişemezsiniz. Ne infak ederseniz, Allah, onu bilir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sevdiğiniz şeylerden hayra harcamadıkça bolluğa ve refaha kavuşamazsınız. Yaptığınız her harcamayı bilen Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yardımlaşmak amacıyla sevdiğiniz şeylerden paylaşmadıkça, gerçek erdemliliğe asla erişemezsiniz. Yardımlaşmak amacıyla ne paylaşırsanız, Allah, kesinlikle onu bilir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe fazilete ulaşamazsınız; zaten ne infak ederseniz edin, kesinlikle Allah onu ayrıntısıyla bilir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayırda erginliğe/dürüstlüğe asla ulaşamazsınız. İnfak etmekte olduğunuz her şeyi, Allah çok iyi bilmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sevdiğiniz şeylerden başkalarına da vermedikçe, tam bir iyilik vasfına eremezsiniz. Her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu bilir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Size gelince ey müminler,) kendiniz için özenle ayırdığınız şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek erdeme ulaşmış olamazsınız; ve her ne harcarsanız kuşkusuz, Allah ondan tamamiyle haberdardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe siz birre eremezsiniz, maamafih her ne infak eyleseniz şüphesiz Allah onu da bilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu bilir.

 • Gültekin Onan

  Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Tanrı onu bilir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Siz, sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcayıncaya kadar asla iyiliğe ermiş (birr-ü taat etmiş) olmazsınız. Her ne infak ederseniz sübhesiz Allah onu bilicidir.

 • İbni Kesir

  Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, asla bir'e erişemezsiniz. Ve her ne infak ederseniz; şüphesiz Allah, onu bilir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) vermedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça "fazilet" mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz, Allah mutlaka onu bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sevdiğiniz şeyleri başkalarına karşılıksız olarak bağışlamadıkça "Birr"e (hayra) eremezsiniz. Neyi Allah için karşılıksız bağışlarsanız, Allah onu (yaratanı olarak) bilir (karşılığını da halkeder).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sevdiğiniz şeylerden ekonomik yardım olarak vermedikçe erdemli bir kişi olamazsınız. Her neyi verirseniz ALLAH mutlaka onu bilir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birr'e erişemezsiniz. Ne infak ederseniz, Allah, onu bilir.

 • Progressive Muslims

  You will not reach piety until you spend from what you love; and whatever you spend, God is aware of it.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  You attain not to virtue until you spend of what you love; and what you spend of anything, God knows it.

 • Aisha Bewley

  You will not attain true goodness until you give of what you love. Whatever you give away, Allah knows it.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You cannot attain righteousness until you give to charity from the possessions you love. Whatever you give to charity, GOD is fully aware thereof.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  You will not reach piety until you spend from what you love; and whatever you spend, God is aware of it.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You will not reach piety until you spend from what you love. Whatever you spend, God is aware of it.