Şin-Ye-Elif: irade etmek / dilemek, planlamak, var etmek, meydana getirmek - şey/eşya, herhangi bir mesele, bir şey, istenen veya dilenen, zerre, herhangi bir kapsam. Doğrudan nesnel bir durum söz konusu olduğunda "azıcık", "biraz", "hiç" anlamında kullanılır. Zarf olarak anlamı "herhangi bir şekilde"dir.

SK Not: Kuranda, "dilediği" şeklinde ne yazık ki eksik olarak çevrilen "şae" fiili; kök Arapçada "sünnetullah ilkeleri çerçevesinde meydana getirmek, var etmek, oluşturmak" anlamına geliyor, ve kula nispet edildiğinde "uzun vadeli, planlı iş yapmak" anlamındadır."

Türkçe’ye girmiş türevler : şey, beleş (tebelleş), eşya, inşallah (maşallah), mafiş
شَيْءٍşey'in
şey
شَاءَşa'e
dileseydi
شَيْءٍşey'in
şeyi
شِئْتُمَاşi'tuma
dilediğiniz
شَيْئًاşey'en
bir şey
شِئْتُمْşi'tum
dilediğiniz
شَاءَşa'e
dilerse
يَشَاءُyeşa'u
dilediği
يَشَاءُyeşa'u
dilediği
شَيْءٍşey'in
şeye
شَيْءٍşey'in
şeye
شَيْءٍşey'in
bir şey (temel)
شَيْءٍşey'in
bir şey (temel)
شَيْئًاşey'en
bir şeyle
يَشَاءُyeşa'u
dilediğini (dileyeni)
شَيْءٍşey'in
şey
بِشَيْءٍbişey'in
şeylerle
شَيْئًاşey'en
bir şey
شَيْءٌşey'un
bir şey
يَشَاءُyeşa'u
dilediği