Şin-Ye-Elif: irade etmek / dilemek, planlamak, var etmek, meydana getirmek - şey/eşya, herhangi bir mesele, bir şey, istenen veya dilenen, zerre, herhangi bir kapsam. Doğrudan nesnel bir durum söz konusu olduğunda "azıcık", "biraz", "hiç" anlamında kullanılır. Zarf olarak anlamı "herhangi bir şekilde"dir.

SK Not: Kuranda, "dilediği" şeklinde ne yazık ki eksik olarak çevrilen "şae" fiili; kök Arapçada "sünnetullah ilkeleri çerçevesinde meydana getirmek, var etmek, oluşturmak" anlamına geliyor, ve kula nispet edildiğinde "uzun vadeli, planlı iş yapmak" anlamındadır."

Türkçe’ye girmiş türevler : şey, beleş (tebelleş), eşya, inşallah (maşallah), mafiş