Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnsanlar için kurulan ilk ev, Bekke'deki, kutlu ve bütün insanlığa yol gösteren (Kabe) dir.

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذ۪ي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَم۪ينَۚ
İnne evvele beytin vudia lin nasi lellezi bi bekkete mubareken ve huden lil alemin.
#kelimeanlamkök
1innedoğrusu
2evveleilkاول
3beytinevبيت
4vudia(ma'bed olarak) kurulanوضع
5linnasiinsanlaraنوس
6lelleziolandır
7bibekketeBekke'de
8mubarakenuğur, bereketlidirبرك
9ve hudenve hidayet kaynağıdırهدي
10lil'aaleminealemlereعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk mabet, ev Mekke'dekidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki insanlar için kurulan ilk ev (mabet), âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olan Bekke'deki (Kâbe)'dir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halk için kurulan ilk ev, tüm halklara bir hidayet kaynağı olan Bekke'deki kutlu evdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İnsanlar için kurulan ilk ev, Bekke'deki, kutlu ve bütün insanlığa yol gösteren (Kabe) dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnsanlar için kurulan ilk ev, Bekke'de olandır. Bereketli ve herkese doğru yönü (kıbleyi) göstersin diye kurulmuştur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, insanlar için kurulan İlk Ev, hem kutsal olan hem de evrenler için yol gösteren; o Bekke'de olandır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Zira insanlık için inşa edilen ilk mabet, Bekke'deki bereketli ve bütün toplumlar için hidayet merkezi olan mabet idi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şu bir gerçek ki, alemlere bir bereket kaynağı ve yol gösterici halinde insanlar için kurulan ilk ev Mekke'dekidir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mekke) de, o, kutlu ve bütün insanlar (alemler) için hidayet olan (Ka'be)dir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Doğrusu insanlar için kurulan ilk ma'bet, kesinlikle Mekke'deki o çok kutsal ve bütün alemlere hidayet olan İbadet Evi'dir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Unutmayın, insanlık için inşa edilen ilk mabed, Bekke'dekiydi: bereketli ve bütün alemler için bir rehber(lik kaynağı),

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Ka'be'dir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Doğrusu insanlar için vaz'olunan ilk ma'bed, elbette Mekkedeki o çok mübarek ve bütün alemine hidayet olan Beyttir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Doğrusu insanlara (ma'bed olarak) ilk kurulan ev, Mekke'de olandır. Alemlere uğur, bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulmuştur.

 • Gültekin Onan

  Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mekke) de, o, kutlu ve bütün insanlar (alemler) için hidayet olan (Kabe)dir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şübhesiz alemler için, çok feyizli ve ayn-ı hidayet olmak üzere, konulan ilk ev (ma'bed) elbette Mekkede olandır.

 • İbni Kesir

  Muhakkak ki insanlar için konulmuş ilk ev; çok mübarek olarak kurulan ve alemler için hidayet olan Mekke'deki dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnsanlar için inşa edilen ilk mabet, şüphesiz Mekke'deki mübarek ve toplumlar için kılavuz olan (Kabe)dir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kabe olup, pek feyizlidir, insanlar için hidayet rehberidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnsanlar için kurulan ilk ev (mabet) Bekke (Mekke'nin eski adı) içindedir ki alemlere mübarek ve hidayet kaynağı olmuştur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halk için kurulan en önemli ev, tüm halklara bir hidayet kaynağı olan Bekke'deki kutlu evdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnsanlar için kurulan ilk ev, Mekke'deki, kutlu ve bütün insanlığa yol gösterici olan Kabe'dir.

 • Progressive Muslims

  The first sanctuary established for the people is the one in Bakk'a, blessed, and a guidance for the worlds.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (The first house set up for mankind was that at Bakka, blessed and a guidance for all mankind:

 • Aisha Bewley

  The first House established for mankind was that at Bakka, a place of blessing and a guidance for all beings.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The most important shrine established for the people is the one in Becca; a blessed beacon for all the people.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The first Sanctuary established for the people is the one in Bakk'a, blessed, and a guidance for the worlds.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The first house established for the public is the one in Bakka, blessed, and guidance for the worlds.