Be-Ra-Kef:
مُبَارَكًاmubaraken
uğur, bereketlidir
مُبَارَكٌmubarakun
mubarek
مُبَارَكٌmubarakun
mübarek
تَبَارَكَtebarake
ne uludur
بَرَكَاتٍberakatin
bolluklar
بَارَكْنَاbarakna
bereketlendirdik
وَبَرَكَاتٍve berakatin
ve bereketlerle
وَبَرَكَاتُهُve berakatuhu
ve bereketleri
بَارَكْنَاbarakna
bereketli kıldığımız
مُبَارَكًاmubaraken
bereketli
مُبَارَكٌmubarakun
mübarek
بَارَكْنَاbarakna
bereketli kıldığımız
بَارَكْنَاbarakna
bereketlendirdiğimiz
فَتَبَارَكَfetebarake
ne yücedir
مُبَارَكًاmubaraken
mübarek
مُبَارَكَةٍmubaraketin
mübarek
مُبَارَكَةًmubaraketen
bereketli
تَبَارَكَtebarake
pek kutludur
تَبَارَكَtebarake
yücedir
تَبَارَكَtebarake
yücedir