Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani bir zamanlar İbrahim, İsmail ile birlikte Beyt'in temellerini yükseltirken: "Ey Rabb'imiz! Bunu bizden kabul et; kuşkusuz Sen, Her Şeyi İşiten ve Her Şeyi Bilen'sin."

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰه۪يمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰع۪يلُۜ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّاۜ اِنَّكَ اَنْتَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ
Ve iz yerfeu ibrahimul kavaide minel beyti veismail rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim.
#kelimeanlamkök
1ve izve hani
2yerfeuyükseltiyorduرفع
3ibrahimuİbrahim
4l-kavaidetemelleriniقعد
5mine
6l-beytiEv'inبيت
7ve ismaiyluİsma'il'(le beraber)
8rabbenaRabbi'imizربب
9tekabbelkabul buyurقبل
10minnabizden
11innekekuşkusuz sen
12ente(yalnız) sen
13s-semiuişitensinسمع
14l-alimubilensinعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İbrahim ile İsmail'in Beytullah'ın temellerini yükseltirken şu duayı yaptıklarını hatırlayınız: "Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmeti kabul buyur; çünkü sen her şeyi duyan ve her şeyi bilensin."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani İbrahim ve İsmail, o Ev'in (Kâbe'nin) temellerini yükseltiyor (ve şöyle dua ediyorlardı:) "Rabbimiz! Bunu bizden kabul et! Şüphesiz ki yalnızca sen duyansın; bilensin.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İbrahim, İsmail ile birlikte Ev'in temellerini yükseltiyor: "Efendimiz, bizden kabul et, şüphesiz sen İşitensin, Bilensin."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani bir zamanlar İbrahim, İsmail ile birlikte Beyt'in temellerini yükseltirken: "Ey Rabb'imiz! Bunu bizden kabul et; kuşkusuz Sen, Her Şeyi İşiten ve Her Şeyi Bilen'sin."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İbrahim, İsmail ile beraber Kabe'nin temellerini yükselttiği sırada şöyle yalvardı: "Rabbimiz, bunu bizden kabul et, dinleyen de bilen de Sen'sin!"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İbrahim, İsmail ile birlikte Ev'in yapısını yükselttiğinde: "Efendimiz! Bizden kabul et. Kuşkusuz, Sen, Duyansın; Bilensin!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temelleri yükseltirken şöyle yalvardılar: "Rabbimiz! Kabul buyur bizden! Yalnız sensin tüm duaları işiten; ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İbrahim'in, İsmail'le birlikte, Beytullah'ın ana duvarlarını yükselterek şöyle yakardıkları zamanı da an: "Rabb'imiz, bizden gelen niyazları kabul buyur; sen, evet sen, Semi'sin, her şeyi çok iyi duyarsın; Alim'sin, her şeyi çok iyi bilirsin."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Ka'be'nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, Sen işiten ve bilensin";

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve o zaman ki, İbrahim Beyt'in temellerini yükseltiyordu. İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Çünkü daima işiten, daima bilen Sensin ancak Sen!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İbrahim ve İsmail Mabed'in temellerini yükseltirken yalvardılar: "Ey Rabbimiz! Bunu kabul et; Sensin her şeyi bilen, her şeyi duyan!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kabe'nin) temellerini yükseltiyor, "Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ve o vakit ki İbrahim beyitten temelleri yükseltiyordu İsmaille birlikte şöyle dua ettiler: Ey bizim Rabbımız kabul buyur bizden, daima işiten, daima bilen sensin ancak sen

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İbrahim, İsma'il'le beraber Ev'in temellerini yükseltiyor: "Rabbi'imiz, bizden kabul buyur, kuşkusuz sen işitensin, bilensin."

 • Gültekin Onan

  İbrahim, İsmail ile birlikte Evin (Kabenin) temellerini / sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti): "Rabbimiz, bizden (bunu) kabul et, kuşkusuz sen işitensin, bilensin".

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hani İbrahim o Beytin temellerini (yahud: divarlarını), İsmail ile birlikde, yükseltiyordu (da ikisi de şöyle düa etmişlerdi:) "Ey Rabbimiz, bizden (şu hizmeti) kabul buyur. Şübhesiz hakkıyle işiden, kemaliyle bilen sensin Sen".

 • İbni Kesir

  Hani, İbrahim, Ka'be 'nin temellerini İsmail ile birlikte yükseltiyordu ve diyordu ki: Rabbımız bizden kabul buyur. Şüphesiz ki, Sensin Sen Semi', Alim.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyor (ve şöyle dua ediyorlardı): -Rabbimiz hizmetimizi kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, bilensin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İbrahim ile İsmail beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı. "Ey bizim Kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden! Hakkıyla işiten ve bilen ancak Sen'sin."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ve hani İbrahim, İsmail ile el BEYT'in (Kabe - kalp - şuurun 7. kat seması) ana duvarlarını yükseltip (şöyle yönelmişti): "Rabbimiz, bizden kabul buyur, şüphesiz ki sen (varlığın hakikati olarak) Algılayan Aliym'sin. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İbrahim, İsmail ile birlikte evin (kabenin) temellerini yükseltiyor: 'Rabbimiz, bizden kabul et, şüphesiz sen İşitensin, Bilensin.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani bir zamanlar İbrahim, İsmail ile birlikte Beyt'in temellerini yükseltirken: "Ey Rabb'imiz! Bunu bizden kabul et; kuşkusuz Sen, Her Şeyi İşiten ve Her Şeyi Bilensin."

 • Progressive Muslims

  And as Abraham raised the foundations for the sanctuary with Ishmael: "Our Lord accept this from us, You are the Hearer, the Knowledgeable. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when Abraham and Ishmael raised the foundations of the house: “Our Lord: be Thou accepting of us; Thou art the Hearing, the Knowing.

 • Aisha Bewley

  And when Ibrahim built the foundations of the House with Isma‘il: ‘Our Lord, accept this from us! You are the All-Hearing, the All-Knowing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As Abraham raised the foundations of the shrine, together with Ismail (they prayed): "Our Lord, accept this from us. You are the Hearer, the Omniscient.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And as Abraham raised from the Sanctuary its foundations, along with Ishmael: "Our Lord accept this from us, You are the Hearer, the Knowledgeable."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As Abraham raised the foundations for the sanctuary with Ishmael, "Our Lord accept this from us, You are the Hearer, the Knowledgeable."