Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yoksa siz, Yakup'un ölümü anında onun yanında mıydınız? Hani oğullarına: "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" demişti. Onlar da: "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz, O'na teslim olanlardanız." demişlerdi.

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَٓاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُۙ اِذْ قَالَ لِبَن۪يهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْد۪يۜ قَالُوا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَٓائِكَ اِبْرٰه۪يمَ وَاِسْمٰع۪يلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهاً وَاحِداًۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
Em kuntum şuhedae iz hadara ya'kubel mevtu, iz kale li benihi ma ta'budune min ba'di kalu na'budu ilaheke ve ilahe abaike ibrahime ve ismaile ve ishaka ilahen vahida ve nahnu lehu muslimun.
#kelimeanlamkök
1emyoksa
2kuntumsizكون
3şuheda'eşahit miydinizشهد
4izzaman
5haderageldiğiحضر
6yea'kubeYa'kub'a
7l-mevtuölüm haliموت
8izo zaman
9kale(Ya'kub) dedi kiقول
10libenihioğullarınaبني
11maneye
12tea'budunekulluk edeceksinizعبد
13min
14bea'dibenden sonraبعد
15kaludediler kiقول
16nea'budukulluk edeceğizعبد
17ilahekesenin tanrınaاله
18ve ilaheve tanrısınaاله
19abaikeatalarınابو
20ibrahimeİbrahim
21ve ismaiyleve İsma'il
22ve ishakave İshak'ın
23ilahenTanrı'sınaاله
24vahidentekوحد
25ve nehnuve biz
26lehuO'na
27muslimuneteslim olanlarızسلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yoksa Yakub'a ölüm geldiğinde siz orada mıydınız? O zaman Yakub, oğullarına, "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?" diye sormuştu. Onlar da, "Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz; biz sadece O'na teslim olmuşuz" diye cevap vermişlerdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız yoksa! O zaman (Yakup), oğullarına "Benden sonra neye (kime) kulluk edeceksiniz?" demişti. Onlar da: "Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz yalnızca O'na teslim olmuşuzdur." demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yakup can verirken tanık olsaydınız. O, çocuklarına: "Benden sonra kime hizmet edeceksiniz" diye sormuştu. Onlar da, "Senin Tanrın, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Tanrısı olan tek Tanrıya hizmet edeceğiz, biz O'na teslim olanlarız" demişlerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yoksa siz, Yakup'un ölümü anında onun yanında mıydınız? Hani oğullarına: "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" demişti. Onlar da: "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz, O'na teslim olanlardanız." demişlerdi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yakub'un ölmek üzere iken ne yaptığını biliyor musunuz? Oğullarına, "Benden sonra neye kul olacaksınız?" diye sordu. Onlar, "Senin İlahına; ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın İlahına, o bir tek İlaha kul olacağız. Biz, zaten, O'na teslim olmuş kimseleriz!" dediler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yoksa Yakup'a ölüm geldiğinde, siz tanık mıydınız? Oğullarına, şöyle demişti: "Benden sonra, kime hizmet edeceksiniz?" Dediler ki: "Senin Tanrına; ataların, İbrahim, İsmail ve İshak'ın Tanrısı olan Tanrıya, Tek ve Eşsiz olarak hizmet edeceğiz. Çünkü biz, O'na teslim olanlarız!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve siz (Ey İsrailoğulları), Yakub'un ölüm döşeğinde oğullarına "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" diye sorduğunda, onların da "Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın da ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz ve yalnızca O'na teslim olacağız" dediklerine şahit olmadınız mı?"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yoksa siz, Yakub'a ölümün gelip çatışına tanıklar mıydınız? Hani, oğullarına şunu sormuştu: "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" Cevapları şu olmuştu: "Senin ilahına, ataların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahına, tek ve biricik olan ilaha kulluk edeceğiz; biz yalnız O'na teslim olanlarız."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yoksa siz, Yakub'un ölüm anında, orada şahidler miydiniz? O, oğullarına: "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediğinde, onlar: "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz; bizler ona teslim olduk" demişlerdi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yoksa ölüm Yakub'a geldiği vakit siz de orada mıydınız. O oğullarına: "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" dediği vakit onlar: "Senin Allah'ına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Allah'ına, tek olan İlah'a ibadet ederiz, biz ancak O'na boyun eğen müslümanlarız." dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Evet, siz, (ey İsrailoğulları) Yakub'un, son nefesini vermeye yaklaşırken oğullarına: "Ben gittikten sonra siz kime kulluk edeceksiniz? diye seslendiğine şahitsiniz. Onlar: "Senin tanrına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın tanrısına, O Tek Tanrıya kulluk edecek ve O'na teslim olacağız!" diye cevap verdiler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yoksa siz Yakub'un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediği, onların da, "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz; bizler O'na boyun eğmiş müslümanlarız." dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  yoksa siz şahidler mi idiniz, Yakuba ölüm hali geldiği vakit: oğullarına benim arkamdan neye ibadet edeceksiniz? dediği vakit? Dediler ki senin Allahın ve ataların İbrahim ve İsmail ve İshak'ın Allahı, ilah-ı vahide ibadet ederiz, biz ancak ona boyun eğen müslimleriz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa siz, Ya'kub'a ölüm (hali) geldiği zaman orada mı idiniz? O zaman (Ya'kub), oğullarına: "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" demişti. "Senin tanrın ve ataların İbrahim, İsma'il ve İshak'ın tanrısı olan tek Tanrı'ya kulluk edeceğiz, biz O'na teslim olanlarız." dediler.

 • Gültekin Onan

  Yoksa siz Yakub'un ölüm anında orada şahitler miydiniz? O, oğullarına: "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?" dediğinde, onlar: "Senin tanrına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın tanrısı olan tek bir tanrıya kulluk edeceğiz, biz O'na teslim olanlarız / bizler ona teslim olduk" demişlerdi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yoksa (Ey Yahudiler), ölüm Yakubun önüne geldiği vakit siz de orada haazır mı idiniz? (Hayır) o, oğullarına: "Benden (ölümümden) sonra neye ibadet edeceksiniz?" dediği zaman onlar: "Senin Tanrına ve babaların İbrahimin, İsmailin, İshakın birtek Tanrı olan Allahına ibadet edeceğiz. Biz, ona teslim olmuşuzdur" demişlerdi.

 • İbni Kesir

  Yoksa Ya'kub 'a ölüm geldiğinde siz orada mıydınız? Hani o, oğullarına: Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? demişti. Onlar da: Senin İlah'ına ve ataların İbrahim'in, İshak'ın İlah'ına tek ilah olarak ibadet edeceğiz. Ve biz O'na teslim olmuşuz, demişlerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yoksa siz, Yakub'a ölüm yaklaşıp da oğullarına: -Ey oğullarım, Benden sonra neye kulluk edeceksiniz? diye sorduğu ve onların da: -Senin ilahına, ataların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, bir tek ilahına kulluk edeceğiz. Biz O'na teslim olanlarız! dediklerinde, siz onların yanında şahit miydiniz?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ne o, yoksa siz ölüm Yakub'a gelip çattığında, o evlatlarına: "Benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediğinde siz orada mı bulunuyordunuz? Onlar cevaben şöyle demişlerdi: "Senin İlahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın İlahı olan Tek İlaha kulluk ederiz. Ve biz ancak O'na teslim olan müslümanlarız."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yoksa siz Yakup ölmek üzereyken olaya şahit olanlardan mıydınız? Hani O oğullarına: "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" demişti de, onlar da:"Senin ve babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan İlahun VAHİD'e (hakikatlerini meydana getiren Allah Esma'sına) kulluğumuza devam edeceğiz. Biz ona teslim olmuşluğun bilincinde olanlarız" demişlerdi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yakup can verirken tanık olsaydınız. O, çocuklarına: 'Benden sonra kime kulluk edeceksiniz,' diye sormuştu. Onlar da, 'Senin Tanrın, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Tanrısı olan tek Tanrıya kulluk edeceğiz, biz O'na teslim olanlarız,' demişlerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yoksa siz, Yakup'un ölümü anında onun yanında mıydınız? Hani oğullarına: "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" demişti. Onlar da: "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz, O'na teslim olanlardanız." demişlerdi.

 • Progressive Muslims

  Or were you present when death came to Jacob and he told his sons: "Who shall you serve after I am gone", they said: "Your god, and the god of your fathers Abraham, and Ishmael, and Isaac; One god and to Him we surrender. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  If you were witnesses when death was present with Jacob: — when he said to his sons: “What will you serve after me?” — they said: “We will serve thy God, and God of thy fathers Abraham and Ishmael and Isaac, One God, and to Him are we submitting.”

 • Aisha Bewley

  Or were you present when death came to Ya‘qub and he said to his sons, ‘What will you worship when I have gone?’ They said, ‘We will worship your God, the God of your forefathers, Ibrahim, Isma‘il and Ishaq – one God. We are Muslims submitted to Him.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Had you witnessed Jacob on his death bed; he said to his children, "What will you worship after I die?" They said, "We will worship your god; the god of your fathers Abraham, Ismail, and Isaac; the one god. To Him we are submitters."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Or were you present when death came to Jacob and he said to his sons: "Who shall you serve from after me?" They said: "Your god, and the god of your fathers Abraham, and Ishmael, and Isaac; One god and to Him we submit."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Or were you present when death came to Jacob and he told his sons, "Who shall you serve after I am gone?" They said, "Your god, and the god of your fathers Abraham, and Ishmael, and Isaac; One god and to Him we peacefully surrender."