كون
Seç:  
Kef-Vav-Nun : Olmak, var olmak, vuku bulmak, meydana gelmek, öyle veya böyle (olmak), kaynaklanan. makaan - taraf, yan, mesken, amaç, durum, yol, koşul, şart. makaanatun - yer, yol, amaç, niyet, koşul, şart, yetenek, beceri, yapabilirlik, olunan veya var olunan yer.

Türkçe’ye girmiş türevler : mekân, mekânsal, lamekân, kâinat, tekevvün, tekvin, yekûn, topyekûn
Ayetler
Bakara / 2:10:11 كَانُوا kanu olduklarından
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:16:10 كَانُوا kanu olanlardan
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:23:19 كُنْتُمْ kuntum iseniz
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:23:2 كُنْتُمْ kuntum iseniz
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:28:4 وَكُنْتُمْ vekuntum siz iken
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:31:14 كُنْتُمْ kuntum iseniz
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:33:21 كُنْتُمْ kuntum olduğunuz
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:34:11 وَكَانَ ve kane ve oldu
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:35:16 فَتَكُونَا fetekuna olursunuz
fiil
2. şahıs, ikil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:36:6 كَانَا kana bulundukları
fiil
3. şahıs, eril, ikil
geçmiş zaman
Bakara / 2:41:8 تَكُونُوا tekunu ve olmayın
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:57:16 كَانُوا kanu idiler
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:59:17 كَانُوا kanu yaptıkları
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:61:47 كَانُوا kanu oldu
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:61:58 وَكَانُوا ve kanu ve oldukları
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:64:11 لَكُنْتُمْ lekuntum elbette olurdunuz
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:65:10 كُونُوا kunu olun
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Bakara / 2:67:18 أَكُونَ ekune olmaktan
fiil
1. şahıs, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:72:9 كُنْتُمْ kuntum olduğunuz
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:75:6 كَانَ kane vardı ki
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman