Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ancak tevbe edip, kendisini düzelten ve gerçeği gizlemeyenlerin tevbelerini kabul ederim. Zira Ben, Tevbeleri Kabul Eden'im, Rahmetim Kesintisiz'dir.

اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاُو۬لٰٓئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّح۪يمُ
İllellezine tabu ve aslahu ve beyyenu fe ulaike etubu aleyhim, ve enet tevvabur rahim.
#kelimeanlamkök
1illaancak hariç
2ellezine(kimseler)
3tabutevbe edipتوب
4ve eslehuuslananlarصلح
5ve beyyenuve (gerçeği) açıklayanlarبين
6feulaikeişte onlar
7etubutevbelerini kabul ederimتوب
8aleyhimonların
9ve enaçünkü ben
10t-tevvabutevbeyi çok kabul edenimتوب
11r-rahimuçok esirgeyenimرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ancak, tövbe edip durumlarını düzeltenler ve bildiklerini açıklayanlar istisnadır. Ben onların tövbesini kabul ederim.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ancak tevbe edip kendilerini düzeltenler ve (gerçeği) açıkça ortaya koyanlar başkadır. Ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeleri çok kabul edenim; çok merhametli olanım.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, yönelip kendilerini düzeltenler ve açıklayanlar hariç; onların tövbesini kabul ederim. Ben tövbeleri kabul edenim, Rahim'im.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ancak tevbe edip, kendisini düzelten ve gerçeği gizlemeyenlerin tevbelerini kabul ederim. Zira Ben, Tevbeleri Kabul Eden'im, Rahmetim Kesintisiz'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Tevbe eden (hatasından tam olarak dönen), kendini düzelten ve gizlediklerini açıklayanlar başka; onların tevbesini kabul ederim. Tevbeleri kabul eden ve iyiliği bol olan Benim.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ancak, pişmanlık gösterenler, düzeltenler ve açıklayanlar; işte onların pişmanlıklarını kabul ederim. Çünkü Ben, Pişmanlıkları Kabul Edenim; Merhametliyim.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fakat tevbe edenler, kendini onaranlar ve gizlediği gerçeği açıklayanlar hariç. İşte onların tevbelerini kabul edeceğim: Zira, sadece Benim tevbeleri çokça kabul eden, merhameti sonsuz olan.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Tövbe edip hallerini düzeltenlerle gerçeği açıklayanlar müstesna. İşte böylelerinin tövbesini kabul ederim. Doğrusu ben tövbeleri çok çok kabul edenim, rahmeti sınırsız olanım.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak tevbe edenler, (kendilerini ve başkalarını) düzeltenler ve (indirileni) açıklayanlar(a gelince); artık onların tevbelerini kabul ederim. Ben, tevbeleri kabul edenim, esirgeyenim.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ancak tevbe edip kendilerini düzelterek gerçeği söyleyenler başka. Ben, onları bağışlarım. Ben, çok çok tevbe kabul ederim ve çok bağışlarım.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ancak, tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve (tebliğ edilen) hakikati duyuranlar bunun dışındadır: Onların tevbesini kabul edeceğim; zira yalnız Benim tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar (lanetlenmekten) kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ancak tevbe edib hali düzeltib hakkı söyliyenler başka, ben onları bağışlarım, öyle rahim tavvabım ben

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ancak tevbe edip uslananlar ve (gerçeği) açıklayanlar başka. Onları bağışlarım. Çünkü ben tevbeyi çok kabul edenim, çok esirgeyenim.

 • Gültekin Onan

  Ancak, tevbe edip (kendilerini ve başkalarını) düzeltenler ve (kitabı / indirileni) açıklayanlar hariç; onların tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul edenim, Rahim'im.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ancak tevbe (ve rücu) edenler, (hareketlerini) düzeltenler ve (hakıykatı gizlemeyib) iyice açıklayanlar başka. Ben artık onların günahlarından geçerim. Ben en çok tevbeyi kabul edenim, en çok esirgeyenim.

 • İbni Kesir

  Ancak tevbe edenler, islah edenler ve (gerçeği) söyleyenler müstesna. Ben; onların tevbelerini kabul ederim. Ve ben Tevvab, Rahim'im.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler ve onu açıklayanlar müstesna. Bunların tevbelerini kabul ederim. Tevbeleri kabul eden, bağışlayan benim!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ancak onlardan tövbe edip hallerini düzelten ve gerçekleri açıklayanlara gelince: Ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan Ben'im.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ancak bunlardan tövbe edenler (yanlışını idrak edip kesin olarak ondan vazgeçenler) ve ıslah olanlar (içinde bulundukları yanlışlar ortamından çıkanlar) ve gerçeği dile getirenler istisnadır. Ben Tevvab ve Rahıym'im (tövbeyi kabul edip, çeşitli güzel sonuçlarını yaşatan).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, yönelip kendilerini düzeltenler ve (kitabı) açıklayanlar hariç; onların tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul edenim, Rahim'im.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ancak tövbe edip, kendisini düzelten ve gerçeği gizlemeyenlerin tövbelerini kabul ederim. Zira Ben, Tövbeleri Kabul Eden'im, Rahmetim Kesintisiz'dir.

 • Progressive Muslims

  Except those who repent and amend and make clear; for those I will accept their repentance, for I am the One who accepts repentance, the Most Merciful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Save those who repent and make right and make plain: those are they towards whom I turn; and I am the Accepting of Repentance, the Merciful.

 • Aisha Bewley

  except for those who make tawba and put things right and make things clear. I turn towards them. I am the Ever-Returning, the Most Merciful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who repent, reform, and proclaim, I redeem them. I am the Redeemer, Most Merciful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Except those who repent and amend and clarify; for those I will accept their repentance, for I am the One who accepts repentance, the Merciful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Except those who repent, reform and clarify; for those I will accept their repentance, for I am the One who accepts repentance, the Compassionate.