بين
Seç:  
Be-Ye-Nun : Bir şeyden ayrılmış, kopmuş olmak, ayrılmak, ayrışmış, kesilmiş veya ayrık olmak, tezahür eden, belirgin olan, sade, açık, bilinen, biri diğerinden ayırt edilebilen, bütünden ayrılma ve birleşme, öne çıkma, iki şey arasındaki ayrılma veya bölünme (örneğin arazi), bir kanıt, bir gösterge, gösterim, ispat, açık argüman, tezahür (entelektüel ya da algısal / duyularla algılanan), bir tanığın ifadesi

Türkçe’ye girmiş türevler : beyan, beyn (beynelmilel, mabeyn), beyyine, mübin
Ayetler
Bakara / 2:211:8 بَيِّنَةٍ beyyinetin açık
sıfat
dişil, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:87:13 الْبَيِّنَاتِ l-beyyinati açık deliller
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:92:4 بِالْبَيِّنَاتِ bil-beyyinati apaçık delillerle
isim
dişil, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:159:7 الْبَيِّنَاتِ l-beyyinati açık deliller-
isim
dişil, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:185:9 وَبَيِّنَاتٍ ve beyyinatin ve açıklayıcı
isim
dişil, çoğul
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:209:7 الْبَيِّنَاتُ l-beyyinatu açık deliller
isim
dişil, çoğul
merfu` isim
Bakara / 2:213:30 الْبَيِّنَاتُ l-beyyinatu açık deliller
isim
dişil, çoğul
merfu` isim
Bakara / 2:253:18 الْبَيِّنَاتِ l-beyyinati açık deliller
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:253:34 الْبَيِّنَاتُ l-beyyinatu açık deliller
isim
dişil, çoğul
merfu` isim
Bakara / 2:109:19 تَبَيَّنَ tebeyyene apaçık belli olduktan
fiil
tefa'ul kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:187:34 يَتَبَيَّنَ yetebeyyene ayırdelinceye
fiil
tefa'ul kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:256:6 تَبَيَّنَ tebeyyene seçilip belli olmuştur
fiil
tefa'ul kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:259:58 تَبَيَّنَ tebeyyene açıkça belli olunca
fiil
tefa'ul kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:168:16 مُبِينٌ mubinun apaçık
sıfat
if'al kalıbı
etken
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:208:15 مُبِينٌ mubinun apaçık
sıfat
if'al kalıbı
etken
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:66:4 بَيْنَ beyne arasındaki (önündeki)
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:68:19 بَيْنَ beyne arasında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:97:14 بَيْنَ beyne
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:102:40 بَيْنَ beyne arasını
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:113:25 بَيْنَهُمْ beynehum aralarında
mekan zarfı
mansub isim