Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kullarım, sana, Ben'i sorarlarsa bilsinler ki Ben, yakınım. Bana dua edenin, duasına karşılık veririm. O halde onlar da Benim çağrıma uysunlar ve Bana gerçek anlamda iman etsinler. Böylece irşad olurlar.

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَاد۪ي عَنّ۪ي فَاِنّ۪ي قَر۪يبٌۜ اُج۪يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِۙ فَلْيَسْتَج۪يبُوا ل۪ي وَلْيُؤْمِنُوا ب۪ي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
Ve iza seeleke ıbadi anni fe inni karib ucibu da'veted dai iza deani, fel yestecibu li vel yu'minu bi leallehum yerşudun.
#kelimeanlamkök
1ve izave ne zaman
2seelekesana sorar(lar)saسال
3ibadikullarımعبد
4annibenden
5feinnişüphesiz ben
6karibun(onlara) yakınımقرب
7ucibukarşılık veririmجوب
8dea'vetedu'asınaدعو
9d-daidu'a edeninدعو
10izazaman
11deaanibana du'a ettiğiدعو
12felyestecibuO halde onlar da karşılık versinlerجوب
13libana
14velyu'minuinansınlar kiامن
15bibana
16leallehumböylece onlar
17yerşudunedoğru yola erişirlerرشد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kullarım sana beni sorduklarında de ki ben çok yakınım; bana dua ettiğinde, dua edenin isteğine karşılık veririm. O halde, benim davetime uysunlar ve bana güvensinler ki doğru yolu bulabilsinler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kullarım sana, beni sorduğunda (de ki): "Ben (kendilerine) çok yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin çağrısına cevap veririm. (Kullarım) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kullarım beni sana soracak olurlarsa bilsinler ki ben yakınım. Beni çağırdığı vakit çağıranın çağrısına karşılık veririm. Doğru yolu bulmaları için onlar da bana karşılık vermeli ve beni onaylamalı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kullarım, sana, Ben'i sorarlarsa bilsinler ki Ben, yakınım. Bana dua edenin, duasına karşılık veririm. O halde onlar da Benim çağrıma uysunlar ve Bana gerçek anlamda iman etsinler. Böylece irşad olurlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kullarım sana beni sorarlarsa, ben onlara yakınım. Beni yardıma çağıranın çağrısına cevap veririm. Onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kullarım, Beni sana sorduğunda, kuşkusuz, Yakınım. Bana yakarışlarda bulunduğunda, yakarış yapanın yakarışlarına yanıt veririm. Artık, onlar da Bana yanıt versinler ve Bana inansınlar; böylece, belki dosdoğru olana erişirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Eğer kullarım sana Benden soracak olurlarsa, iyi bilsinler ki Ben çok yakınım: Bana dua edenin çağrısına hemen karşılık veririm. Öyleyse onlar da Bana karşılık versinler ve Bana tam güvensinler ki, hak yoluna yöneltilsinler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kullarım sana benden sorarlarsa ben Karib'im, gerçekten çok yakınım. Dua edenin çağrısına, bana çağırıp yakardığı anda cevap veririm. Hadi onlar da bana karşılık versinler, bana inansınlar ki doğruyu ve iyiyi bulabilsinler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şayet kullarım Beni senden sorarlarsa gerçekten Ben çok yakınım. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim; O halde onlar da Benim davetime koşsunlar ve Bana layıkiyle iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Eğer kullarım sana Benim hakkımda sorular sorarsa -(bilsinler ki) Ben çok yakınım; dua edenin yakarışlarına her zaman karşılık veririm; öyleyse onlar da Bana karşılık versinler ve Bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve şayed kullarım sana benden sual ettilerse muhakkak ki ben çok yakınımdır, bana dua edince duacının duasına icabet ederim o halde onlar da benim da'vetime koşsunlar ve bana hakkile iman etsinler ki rüşd ile gidebilsinler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kullarım, sana benden sorar(lar)sa (söyle): Ben (onlara) yakınım. du'a eden, bana du'a ettiği zaman onun du'asına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versin(benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.

 • Gültekin Onan

  Kullarım beni sana soracak olurlarsa, muhakkak ki ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana inansınlar. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kullarım (Habibim) sana beni sorunca (haber ver ki) işte ben muhakkak yakınımdır. Bana düa edince ben o düa edenin da'vetine icabet ederim. O halde onlar da benim da'vetime (itaatle) icabet ve bana İman (da devam) etsinler. Taki (o sayede) doğru yola ulaşmış olalar.

 • İbni Kesir

  Kullarım, sana Beni sorarsa; şüphesiz ki Ben, çok yakınım. Bana dua edince Ben, o dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da Benim da'vetime icabet etsinler. Bana iman etsinler ki, doğru yola varmış olalar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Kullarım benden sana sorarlarsa; şüphesiz ben yakınım. Bana dua edenin, dua ettiği zaman, duasına karşılık veririm. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana inansınlar ki doğru yolda olsunlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kullarım Ben'i senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet ve Bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selamete ersinler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kullarım sana BEN'den sorarlarsa, şüphesiz ki ben Kariyb'im (anlayış sınırı kadar yakın!) ("Şahdamarından yakınım" ayetini hatırlayalım).. . Yönelip isteyene (dua) icabet ederim. O halde onlar da bana icabet etsinler ve bana iman etsinler ki olgunluklarını yaşasınlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kullarım beni sana soracak olurlarsa bilsinler ki ben yakınım. Beni çağırdığı vakit çağıranın çağrısına karşılık veririm. Doğru yolu bulmaları için onlar da bana karşılık vermeli ve bana inanmalı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kullarım, sana, Ben'i sorarlarsa bilsinler ki Ben, onlara yakınım. Bana dua edenin, duasına karşılık veririm. O halde onlar da Benim çağrıma uysunlar ve Bana gerçek anlamda iman etsinler ki doğru yola kavuşmuş olsunlar.

 • Progressive Muslims

  And if My servants ask you about Me, I am near answering the calls of those who call to Me. So let them respond to Me and believe in Me that they may be guided.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when My servants ask thee concerning Me: “I am near.” I respond to the call of the caller when he calls to Me. So let them respond to Me, and let them believe in Me, that they might be guided.

 • Aisha Bewley

  If My slaves ask you about Me, I am near. I answer the call of the caller when he calls on Me. They should therefore respond to Me and believe in Me so that hopefully they will be rightly guided.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When My servants ask you about Me, I am always near. I answer their prayers when they pray to Me. The people shall respond to Me and believe in Me, in order to be guided.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if My servants ask you about Me, I am near answering the calls of those who call to Me. So let them respond to Me and believe in Me that they may be guided.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If My servants ask you about Me, I am near answering the calls of those who call to Me. So let them respond to Me and acknowledge Me that they may be guided.