Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hacc, bilinen aylardır. Kim haccı farz edinirse; o esnada, uygunsuz davranmak, fasıklık yapmak ve kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey selim akıl sahipleri! Bana karşı takvalı olun!

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌۚ فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّۜ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُۜ وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰىۘ وَاتَّقُونِ يَٓا اُو۬لِي الْاَلْبَابِ
El haccu eşhurun ma'lumat, fe men farada fihinnel hacca fe la refese ve la fusuka ve la cidale fil hacc, ve ma tef'alu min hayrın ya'lemhullah, ve tezevvedu fe inne hayraz zadit takva, vettekuni ya ulil elbab.
#kelimeanlamkök
1el-haccuHacحجج
2eşhurunaylardadırشهر
3mea'lumatunbilinenعلم
4femenkim
5feradefarz ederse (kendisine)فرض
6fihinneonda (o aylarda)
7l-haccehaccıحجج
8felayoktur
9rafesekadına yaklaşmakرفث
10ve lave yoktur
11fusukagünaha sapmakفسق
12ve layoktur
13cidalekavga etmekجدل
14fi
15l-haccihacdaحجج
16ve mane varsa
17tef'aluyaptığınızفعل
18min
19hayriniyiliktenخير
20yea'lemhuonu bilirعلم
21llahuAllah
22ve tezevve duve yanınıza azık alınزود
23feinneşüphesiz
24hayraen hayırlısıخير
25z-zadiazığınزود
26t-tekvatakvadırوقي
27vettekunive benden sakınınوقي
28ya ulisahipleriاول
29l-elbabiakılلبب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hac, belli aylarda yerine getirilir. Kime hac farz olup hacca giderse orada şu davranışlar ona yasak olur: cinsel ilişkide bulunmak, günah sayılan davranışları yapmak ve kavga etmek. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edininiz, biliniz ki azığın en iyisi takvadır. Ey akıl sahipleri, benden sakınınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hac, bilinen aylar(da)dır. Kim o aylarda haccederse (ihrama girerse), hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek ve kavga etmek yoktur. Ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Azık edinin! Şüphesiz ki azığın en hayırlısı, takvâ (duyarlılık)tır. Ey öz akıl sahipleri! Bana karşı duyarlı olun!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilimsel tartışma konferansı, bilinen aylarda uygulanmalı. Kim o aylarda konferansa karar vermişse bilsin ki, konferansta cinsel ilişki, kötülük yapmak, çekişmek yoktur. Yaptığınız her iyiliği ALLAH bilir. Yol için azığınızı hazırlarken en hayırlı azığın erdemlilik olduğunu unutmayın. Anlayış sahipleri! Beni dinleyin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hacc, bilinen aylardır. Kim haccı farz edinirse; o esnada, uygunsuz davranmak, fasıklık yapmak ve kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey selim akıl sahipleri! Bana karşı takvalı olun!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa (ihrama girerse), cinsel içerikli sözler söyleyemez, günaha giremez ve kavga edemez. İyilik olarak ne yapsanız, Allah onu bilir. Siz azık biriktirin, kendini (günahlardan) korumak en iyi azıktır. Ey sağlam duruşlu olanlar, yalnız benden çekinerek korunun!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hac, bilinen aylardadır. Artık, kim onlarda hac görevini yerine getirirse; hac süresince, eşeysel ilişki, kötülük yapmak ve tartışmak yoktur. İyilik olarak ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Hazırlık yapın; aslında, en iyi hazırlık, sorumluluk bilinci taşımaktır. Bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın; ey sağduyulu olanlar!

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hac (her yılın) malum aylarındadır. Kim söz konusu aylarda haccı eda ederse artık o hac boyunca çirkin konuşmalardan, tüm yakışıksız davranışlardan ve kavgadan kaçınılmalıdır. Zira ne tür iyilik yaparsanız Allah bunu bilir: Öyleyse (ebedi yolculuk için) azık hazırlayın! Hiç kuşkusuz yol azığının en hayırlısı sorumluluk bilincini kuşanmaktır: Bana karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ey derin kavrayış sahipleri!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda haccı kendisine gerekli kılarsa hacda kadına yaklaşmak, kötülüğe sapmak, kavga ve çekişmeye girmek yoktur. İyilik olarak yaptığınızı Allah bilir. Azık edinin. Hiç kuşkusuz azığın en güzeli takvadır. Ey akıl ve gönül sahipleri, benden korkun.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hacc, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder (yerine getirir)se, (bilsin ki) haccda kadına yaklaşmak, fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, benden korkup sakının.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hac vakti, bilinen aylardır. Kim bu aylarda hacca başlarsa, artık hac sırasında ne kadına yaklaşma, ne günah işleme, ne de kavga vardır. Hayra dair ne işlerseniz Allah onu bilir. Azık hazırlayın ve bana her türlü fenalıktan korunarak gelin. Çünkü en hayırlı azık takvadır, ey beyni olanlar!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hac, belli aylarda ifa edilecektir. Her kim o (aylar)da haccı ifa edecekse, hac sırasında çirkin konuşmalardan, tüm yakışıksız davranışlardan ve kavgadan kaçınılmalıdır. Her ne iyilik yaparsanız Allah onun farkındadır. Ve kendiniz için hazırlıkta bulunan -ama şüphesiz, tüm hazırlıkların en güzeli, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmaktır. Öyleyse Bana karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun, siz ey derin kavrayış sahipleri!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hacc ma'lum aylar, kim o aylarda hacca şuru' ederse artık hacda ne refes, ne füsuk, ne cidal yok, hayra dair ise ne işlerseniz Allah onu bilir ve çünkü azığın en hayırlısı takvadır, azık tedarük edin de bana takva ile gelin ey beyni olanlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda (ihrama girerek) haccı (kendisine) gerekli kılarsa bilsin ki, hacda kadına yaklaşmak, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Allah, yaptığınız her iyiliği bilir. Yanınıza azık alın (da açlıktan korunun), azığın en iyisi korunmadır. Ey akıl sahipleri benden korunun!

 • Gültekin Onan

  Hac, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farzederse, (bilsin ki) hacda kadına yaklaşmak, fasıklık-yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz hayır adına ne yaparsanız Tanrı onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, benden korkup sakının.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hacc (ayları) bilinen aylardır, işte kim onlarda (o aylarda) haccı (kendine) farz eder (ihrama girer) se artık hacda kadına yaklaşmak, günah yapmak, kavga etmek yokdur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de (Hacc seferinize yetecek mikdarda) azıklanın. Muhakkak ki azığın en hayırlısı (dilenmekden, insanlara yük olmakdan) kaçınmakdır. Ey kamil akıl saahibleri, benden korkun.

 • İbni Kesir

  Hacc, bilinen aylardır. Her kim o aylarda kendisine haccı farz ederse; artık haccda kadına yaklaşmak, günah işlemek, tartışma yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. Bir de azık edininiz. Şüphesiz ki, azığın en hayırlısı, takvadır. Ey akıl sahibleri; Ben'den korkun.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hac bilinen aylardadır. Kim bu aylarda hac etmeye kesin karar verirse bilmelidir ki, hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Bu sebeple kendinize azık edinin. Şüphe yok ki azığın en iyisi Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri benden korkun!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hac malum aylardadır. Kim o aylarda haccı ifaya azmederse bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma, ne günah sayılan davranışlarda bulunma, ne de tartışma ve sürtüşme caiz değildir. Siz hayır olarak her ne yaparsanız, Allah mutlaka onu bilir. Azıklanın ve bilin ki azığın en hayırlısı kötülüklerden korunmadır. Öyleyse Bana karşı gelmekten korunun ey akıl sahipleri!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda haccı edaya azmederse, artık hacda seviyesiz konuşmalar, hacca yakışmayan davranışlar, fiiller, kavga yapmamalıdır. Ne hayır yaparsanız Allah bilir. Azıklanın ki en hayırlı azık takvadır (Allah için beşeriyetinin noksanlarından korunma). Ey derin düşünen akıl sahipleri, benden korunun (yanlış yapmanız yüzünden karşılığını vermemden korunun)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hac, bilinen aylarda uygulanmalı. Kim o aylarda hacca karar vermişse bilsin ki, hacda cinsel ilişki, kötülük yapmak, tartışmak yoktur. Yaptığınız her iyiliği ALLAH bilir. Yol için azığınızı hazırlarken en hayırlı azığın erdemlilik olduğunu unutmayın. Anlayış sahipleri! Beni dinleyin

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hacc, bilinen aylardır. Kim haccı yerine getirirse; o esnada, uygunsuz davranmak, fasıklık yapmak ve kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey selim akıl sahipleri! Bana karşı takvalı olun!

 • Progressive Muslims

  The Pilgrimage is in the months which have been appointed. So whosoever decides to perform the Pilgrimage in them, then there shall be no sexual approach, nor vileness, nor baseless argument in the Pilgrimage. And any good that you do, God is aware of it; and bring provisions for yourselves, though the best provision is righteousness; and be aware of Me O people of understanding.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The pilgrimage is in months appointed. And whoso undertakes the pilgrimage therein: no sexual approach, and no perfidy, or quarrelling during the pilgrimage. And whatever good you do, God knows it. And take provision. But the best provision is prudent fear. And be in prudent fear of Me, O you men of understanding.

 • Aisha Bewley

  The hajj takes place during certain well-known months. If anyone undertakes the obligation of hajj in them, there must be no sexual intercourse, no wrongdoing, nor any quarrelling during hajj. Whatever good you do, Allah knows it. Take provision; but the best provision is taqwa of Allah. So have taqwa of Me, people of intelligence!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Hajj shall be observed in the specified months. Whoever sets out to observe Hajj shall refrain from sexual intercourse, misconduct, and arguments throughout Hajj. Whatever good you do, GOD is fully aware thereof. As you prepare your provisions for the journey, the best provision is righteousness. You shall observe Me, O you who possess intelligence.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The Pilgrimage months are made known. So whoever decides to perform the Pilgrimage therein, then there shall be no sexual approach, nor wickedness, nor baseless argument in the Pilgrimage. And any good that you do, God is aware of it; and bring provisions for yourselves, though the best provision is righteousness; and be aware of Me O you who possess intelligence.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The Pilgrimage is in the known months. So, whosoever decides to perform the Pilgrimage in them, then there shall be no sexual approach, nor vileness, nor quarreling in the Pilgrimage. Any good that you do, God is aware of it; and bring provisions for yourselves, though the best provision is awareness; and be conscientious of Me O you who possesses intelligence.